Het aantal burenruzies in Hoogeveen is in een aantal jaren tijd rap gestegen. Waar buurtbemiddeling in 2017 zijn handen nog vol had aan 49 incidenten is dat aantal in 2021 gegroeid naar 117.

Volgens Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, waar buurtbemiddeling onder valt, heeft de toename verschillende redenen. De grootste boosdoener is volgens de SWW de coronacrisis, daardoor hebben inwoners een kort lontje gekregen en lopen frustraties hoog op.

Wachtlijst

De toename zorgt er inmiddels voor dat Welzijnswerk niet alle aanvragen meer kan verwerken binnen het bestaande budget. “Waardoor er een aanzienlijke wachtlijst is ontstaan”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in Hoogeveen.

En dat moet volgens de gemeente snel veranderen. De spanning tussen buurtbewoners zou namelijk groeien, en de kans op goede bemiddeling verdwijnt daardoor als sneeuw voor de zon.

Extra uren

De bemiddelaars in het team zijn vrijwilligers. Om alles in goede banen te begeleiden, is er wel een betaalde coördinator aangenomen die ondersteunt. Die werkt tien uur per week, maar aangezien het aantal meldingen stijgt is dat niet meer goed te overzien en pleiten woningcorporaties voor uitbreiding van de uren.

Domesta en Woonconcept zeggen zelf de helft van de kosten voor uitbreiding te willen maken. Ook Hoogeveen zegt toe extra geld beschikbaar te stellen. Zo’n 8500 euro voor de rest van het jaar.

Wat doet buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van mening met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Een goed gesprek moet de problemen oplossen, zonder dat de politie en justitie worden ingeschakeld.

In 2023 gaat de Hoogeveen opnieuw kijken naar de kostenverdeling tussen gemeente en de woningcorporaties. Ook wordt er gekeken naar structurele besparingen voor de SWW. Dat kan uiteindelijk van invloed zijn op de coördinatiefunctie.