Bewoners van de buurtschap Blijdenstein bij Ruinerwold zijn bang dat de uitbreiding van bedrijventerrein Hoge Akkers tot meer verkeersoverlast gaat leiden. Dat blijkt uit een brief die ze naar gemeente De Wolden hebben gestuurd.

“We zijn heel erg verbaasd over de verkeersparagraaf in het ontwerpbestemmingsplan”, stellen ze. In de voorgestelde plannen schrijft de gemeente dat verkeersdrukte op de Kerkweg en Blijdenstein met maximaal 15 procent toeneemt door de uitbreiding. Dat staat volgens de omwonenden haaks op de afspraken die eerder dit jaar zijn gemaakt om de weg rustiger en veiliger te maken.

Structurele oplossing

Blijdenstein is de toegangsroute naar Ruinerwold vanaf de provinciale weg N375. Bewoners zeggen nu al dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties te zien op de weg. Daarom proberen ze de verkeersproblemen al langere tijd aan te kaarten bij de gemeente. Vorig jaar is door een aantal buurtgenoten een burgerinitiatief gestart. De situatie kwam daardoor op de politieke agenda terecht.

De groep wil dat er een structurele oplossing komt voor de problematiek, maar die kan de gemeente nog niet geven. Wel was de raad het erover eens dat er onderzoek gedaan moest worden naar een juiste oplossing. Voorgesteld werd om daar 50.000 euro aan budget voor vrij te maken. De opdracht aan het gemeentebestuur is om mogelijkheden te vinden die de weg veiliger moeten maken.

Wat is een burgerinitiatief?

Iedere inwoner van De Wolden van 16 jaar en ouder kan met een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad krijgen. Het moet gaan om een onderwerp waar de raad ook daadwerkelijk wat over te zeggen heeft.

Het verzoek moet door minimaal 25 andere inwoners ondersteund worden. Als het verzoek aan alle eisen voldoet dan komt het binnen zes weken op de agenda van de raad. Tijdens de vergadering wordt de initiatiefnemer uitgenodigd om in de raadszaal een toelichting te geven.

Logisch moment’

Door de uitbreiding Hoge Akkers denken de bezwaarmakers dat de verkeersdrukte alsmaar toeneemt. Ze willen daarom dat de gemeente kijkt naar het totaalplaatje. De huidige verkeerssituatie op Blijdenstein moet worden opgelost en de uitbreiding van het bedrijventerrein mag de problemen niet verergeren. De groep wil daarom dat het al eerder aangekondigde onderzoek alle dilemma’s in een keer onder de loep neemt.

“Zoals ook door de gemeenteraad meerdere malen is benadrukt, is het van groot belang dat de ontsluiting van Hoge Akkers en daarmee van Ruinerwold in zijn geheel wordt aangepakt. Dat is nu niet het geval. Terwijl dit, gezien de urgentie en de snelheid waarmee de gemeente een structurele oplossing wil voor het verkeersprobleem op Blijdenstein, wel een heel logisch moment is.”

Duidelijke opdracht

De buurtbewoners hopen op een nieuwe zuidelijke ontsluiting van het dorp en Hoge Akkers naar de N375 om Blijdenstein te ontlasten. Tot het zover is moet op een deel van de weg een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaan gelden, vinden ze. De gemeente heeft al aangegeven daar geen mogelijkheden voor te zien.

“Er ligt een heel duidelijke opdracht van de raad aan het college om aan de slag te gaan met een nieuwe zuidelijke ontsluiting van bedrijventerrein Hoge Akkers. In het ontwerpbestemmingsplan en de reacties van de gemeente op de vragen en zorgen met betrekking tot de ontsluiting van de Hoge Akkers, wordt aan deze gegeven opdracht totaal geen recht gedaan.”