Een lagere uitkijktoren, een privacyscherm, een LED-scherm die minder uren brandt en minder evenementen. Green Planet in Pesse komt de inwoners van het dorp tegemoet in hun definitieve plannen voor Green Edge, een klimbos die aan de rand van de A28 moet komen te staan. Maar voor tegenstanders gaat dit lang niet ver genoeg.

Tegen de eerste plannen van Green Planet bestaat al twee jaar grote weerstand in het dorp. Meer dan twintig inwoners stuurden in de afgelopen maanden brieven naar de gemeente Hoogeveen waarin zij hun zorgen uit over een led-verlichte reclametoren en het klimpark. De Pessenaren willen geen reclametoren bij hun dorp, vrezen lichtvervuiling en zijn bang dat ze in hun privacy worden aangetast. “En dat is door de nieuwe plannen niet veranderd”, zegt Folkert Metselaar van Actiecomité Gien Planet. “Wij willen geen toren, maar dat wordt op de een of andere manier bij de initiatiefnemers niet duidelijk.”

Nieuwe plannen voor uitkijktoren

De afgelopen jaren zijn er gesprekken geweest tussen Green Planet, Actiecomité Gien Planet, Pessenaren en omwonenden. Aan de hand van de gesprekken heeft het bedrijf de plannen voor het Green Edge Avonturenbos aangepast.

De nieuwe toren is volgens Green Planet ranker en lager. Daarnaast is het zicht vanuit de uitkijktoren richting Pesse door een extra groot privacyscherm afgeschermd. Ook de LED-schermen vallen volgens de initiatiefnemer in de aangepaste plannen grotendeels weg achter het privacyscherm. Hierdoor zouden Pessenaren minder last hebben van de verlichting. Bovendien gaan de LED-schermen uit tussen 23.00 en 07.00 uur en wordt het kleurgebruik beperkt. Doordat de schermen naar de A28 gericht staan, zou het licht in Pesse nauwelijks te zien moeten zijn.

“Maar die uitkijktoren met daarop een verlichte wereldbol blijft. In de nieuwe plannen ziet het er iets anders uit, maar het is niet beter”, zegt een ontevreden Metselaar. “Met of zonder privacyscherm, feit is dat wij vanuit het dorp en de omgeving tegen de toren aan blijven kijken. Dat willen wij niet. En een groot deel van onze achterban is dat met ons eens.”

Dat geldt ook voor het LED-scherm. Metselaar: “Wij willen geen lichtschermen langs de weg. Bovendien begrijp ik het ook niet. Er ligt een advies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een verbod op dit soort schermen langs de snelweg. En ondanks dat wordt toch dit plan hier gepresenteerd.”

Afspraken over minder activiteiten

Naast aanpassingen aan de toren en het LED-scherm zijn er in het plan ook aanpassingen in het aantal kleinschalige muziek-, sport- en cultuurevenementen met een voorinschrijving. Was er eerst sprake van tien activiteiten per jaar, nu gaat het om vijf evenementen met maximaal duizend bezoekers. Bovendien mogen er maximaal 420 bezoekers tegelijkertijd zijn en eindigen de activiteiten om uiterlijk 23.00 uur. Deze aanpassingen zijn wel naar tevredenheid van Actiecomité Gien Planet.

Pessenaren mogen oordelen

“Ik vind het oprecht jammer dat die plannen voor de uitkijktoren en de LED-schermen nog steeds bestaan”, verzucht Metselaar. “We zijn al twee jaar bezig ons hier tegen te verzetten en al vijf jaar hangt het als een donkere wolk boven het dorp. Als dit in het collegevoorstel richting de gemeenteraad van Hoogeveen zit, dan zit er voor ons niets anders op dan de gang naar de Raad van State.”

Maar voor die tijd kunnen inwoners van Pesse op woensdag 15 en donderdag 16 december tussen 16.00 en 21.00 uur de definitieve plannen van Green Planet eerst bekijken tijdens twee inloopdagen bij Green Planet. Metselaar adviseert Pessenaar daar gebruik van te maken. “Laat iedereen daarvan kennisnemen en een eigen beeld vormen van de plannen.”