CDA HOOGEVEEN WIL EEN EXTERNE INFORMATEUR VOOR EEN INFORMATIERONDE

Het CDA roept de gemeenteraad van Hoogeveen op om zo snel mogelijk een externe informateur aan te stellen en deze zomer een tussentijdse informatieronde te houden met alle partijen in de raad om te komen tot een breed gedragen zomerakkoord.

CDA Hoogeveen heeft vanavond een verklaring verstuurd naar de gemeenteraad, het college en de pers.  In de verklaring roept de partij de raad van Hoogeveen op om een tussentijdse informatieronde te houden. Daarbij geeft zij drie zorgpunten aan die zij hoopt op te lossen met dit voorstel: ‘Wij maken ons grote zorgen over de financiële situatie van de gemeente. De reserves zijn op en nog steeds zijn de tekorten niet opgelost. Ook maken wij ons grote zorgen over de inzet voor de komende begroting. Wij willen geen OZB-stijging van 25%, terwijl er op de uitgaven van de gemeente slechts 2,5% wordt bezuinigd. Bovendien maken wij ons grote zorgen over de huidige politieke verhoudingen. Er moet meer samenwerking komen en de inhoud moet weer meer centraal komen te staan.’

De partij heeft een verklaring afgegeven en gaat komende donderdag een motie indienen. Meer informatie staat op de website van het CDA Hoogeveen.

Via ‘Raadhuisplein & Omstreken’ wordt de raadsvergadering komende donderdag live uitgezonden.