Met als thema ‘Werken aan een duurzame toekomst’ heeft WILDLANDS Adventure Zoo Emmen vandaag haar tienjarenvisie gepresenteerd. Deze visie is deels een voortzetting van de huidige strategie als meest avontuurlijke dierenpark, met speerpunten zoals thematisering en dierwelzijn. De komende jaren gaat het park nog meer inzetten op thema’s als duurzaamheid, gezonde voeding en educatie. Het park wil d.m.v. deze strategie de betrokkenheid van de vaste bezoekers versterken en de aantrekkelijkheid voor dagbezoekers vergroten. Daarnaast biedt het plan perspectief voor belangrijke thema’s in een snel veranderende wereld zoals de opwarming van de aarde, schaarste op de arbeidsmarkt en de vermindering van biodiversiteit.

Het park heeft sinds 2018 een grote inhaalslag gemaakt en veranderingen doorgevoerd zoals het verlagen van de entreeprijs, het toevoegen van educatie, uitbreiding van het aantal diersoorten van 200 naar nu 262 en aanpassing van dierverblijven. Ook werd een structurele kostenreductie gerealiseerd van 6,5 miljoen euro per jaar. Het management is dan ook zeer tevreden met de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar: toen bezochten 830.000 bezoekers WILDLANDS en het aantal abonnementhouders steeg in 2022 tot een recordaantal van 40.000.

In 2023 start WILDLANDS met een aantal projecten in lijn met deze toekomstvisie. De ruimte bij de ijsberen onder water zal opnieuw worden ingericht. De bezoekers gaan daar op een interactieve manier ervaren wat hun eigen invloed is op het leven in de oceanen en de gevolgen voor de natuur. Zo krijgen zij handvatten mee om zelf de natuur te beschermen. Achter de grote kas wordt een eetbare tuin aangelegd waar bezoekers meer uitleg en inzicht krijgen over het gebruik van planten voor mens en dier. Vooral de inheemse natuur zal hier een belangrijke rol krijgen. En ook op andere plekken in het park zal meer groen worden toegevoegd.

 

Algemeen directeur Erik van Engelen kondigt vertrek bij WILDLANDS aan

Na ruim vier jaar aan het roer te hebben gestaan, heeft interim-directeur Erik van Engelen van WILDLANDS Adventure zoo Emmen vandaag aangekondigd dat hij het park in de loop van 2023 gaat verlaten. Van Engelen werd in oktober 2018 aangesteld als interim-directeur met de opdracht om een realistische nieuwe businesscase te maken met perspectief voor de toekomst. Hij heeft sindsdien de dagelijkse leiding over het park en onder zijn supervisie zijn de kosten fors gereduceerd zijn en is het park op veel punten verbeterd. Zo zijn er nieuwe dierverblijven toegevoegd en ligt er meer focus op educatie. Ook telt WILDLANDS op dit moment 40.000 abonnementhouders, het hoogste aantal sinds de opening in 2016.

Van Engelen: “Uiteraard neem ik dit besluit met pijn in mijn hart, maar ik heb altijd bij de Raad van Commissarissen en bij de gemeente Emmen aangegeven dat ik aanblijf bij WILDLANDS zolang dat voor onze situatie nodig is. Met de mooie resultaten van de afgelopen jaren en van onze nieuwe tienjarenvisie ‘Werken aan een duurzame toekomst’ heb ik zoveel vertrouwen in het team en in ons park, dat ik het met een gerust hart los durf te laten.”

President-commissaris Henk Jan Meijer reageert namens de Raad van Commissarissen: “We haalden in 2018 met Erik van Engelen een ervaren bestuurder in huis, gespecialiseerd in veranderingsprocessen. Er ligt inmiddels een realistische en duurzame businesscase voor WILDLANDS met een heldere toekomstvisie. Ook tijdens de corona-periode heeft Van Engelen laten zien een krachtige directeur te zijn. Voor zijn tomeloze inzet, betrokkenheid en voortdurende focus op een gezonde toekomst voor WILDLANDS en het ATLAS Theater, hebben wij enorm veel respect en zijn wij hem zeer dankbaar.”

Het traject om een opvolger te vinden wordt nu in gang gezet en de verwachting is dat de overdracht vóór deze zomer zal plaatsvinden. Tot die tijd blijft Van Engelen voor de volle 100% betrokken bij WILDLANDS en zal hij zijn kennis en visie aan de nieuwe leiding overdragen.