Ook na de online startbijeenkomst lijkt het draagvlak om huizen te verwarmen met waterstof in de wijk Erflanden klein. Hoewel de gemeente Hoogeveen de bewoners probeert te betrekken bij het plan, blijven er nog veel vragen onbeantwoord.

De bedoeling is dat 427 woningen in de wijk Erflanden worden afgekoppeld van het aardgas. Daarvoor in de plaats kunnen de bewoners gebruikmaken van waterstof. De gemeente ontving 4,4 miljoen euro subsidie van het rijk om dat plan te realiseren.

Om draagvlak te creëren neemt de gemeente een jaar de tijd om in gesprek te gaan met de bewoners van de wijk. Toch is er nog te weinig informatie volgens de bewoners. Dat zit hem vooral in het feit dat er nog veel onduidelijkheid is over de haalbaarheid, de betaalbaarheid en de gevolgen van waterstof op lange termijn.

Sceptisch

De bewoners van de wijk konden via de chatfunctie vragen insturen. “Wat zijn de kosten per woning?” was de meeste voorkomende vraag van de avond. De berekening van 4,4 miljoen euro komt volgens de gemeente niet uit de lucht vallen. Er is gekeken naar de gemiddelde prijs voor het aanpassen van een woning in Erflanden. Voor de ene woning kan het meer zijn dan voor de ander.

Dat antwoord was voor meerdere bewoners niet voldoende. “Wanneer krijgen we eindelijk eens concrete informatie?”, was de reactie. Ook werden er veel vragen gesteld over wat er zou gebeuren als het plan zou mislukken. Volgens de gemeente kunnen de bewoners dan terug naar aardgas.

‘Unieke kans’

Volgens wethouder Werner ten Kate is het project een unieke kans voor Hoogeveen. De gemeente heeft namelijk de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. “We hebben een klimaatakkoord waarin staat dat we allemaal van het aardgas af moeten. De wijk Erflanden ligt naast een NAM-locatie waar de pijpleidingen al liggen om waterstof te vervoeren en op te slaan.”

Het project is niet te realiseren zonder de bewoners. “We moeten het samen met de bewoners gaan doen. We kunnen het niet alleen”, vervolgt ten Kate. “We nemen een jaar de tijd om met mensen in gesprek te gaan. Waar liggen de vragen, tegen welke problemen lopen ze aan? Daarna wordt de balans opgemaakt.”

Om het contact met de bewoners te versterken zijn er werktafels in het leven geroepen. Zogenoemde klankbordgroepen met verschillende thema’s, bijvoorbeeld financiën, waar bewoners vragen over kunnen stellen.

Vrije keuze

Op dit moment is overgaan op waterstof nog een vrije keuze. Toch maken bewoners zich zorgen over de ‘vrijwilligheid’ waar de gemeente mee schermt. “We kunnen mensen niet dwingen om mee te doen. Technisch gezien is het wel mogelijk om een rijtje van tien woningen te isoleren en vervolgens over te zetten op waterstof. We kunnen het proces faseren”, aldus de gemeente.

Maar ook daar zijn daar consequenties aan verbonden. “Als er één persoon in het rijtje van tien woningen niet wil meedoen, dan kunnen we niet overzetten. Dat klopt.” Daar werd weer op gereageerd door een bewoner. “Als het per fase gaat, dan is de keuze voor het overzetten van alle woningen toch al gemaakt? Duidelijke communicatie is wat we willen.”

Meerkosten waterstof

De subsidie van 4,4 miljoen wordt ingezet voor het betaalbaar maken van de aanschaf van cv-ketels. Apparaten zoals gasmeters, cv-ketels, kookplaten en gasleidingen moeten vervangen of gecontroleerd worden. Waterstof kost voor de consument nog steeds meer dan aardgas. Daarom wordt de subsidie ook gebruikt om bewoners in de meerkosten van de waterstof tegemoet te komen.

In het nabijgelegen Nijstad-Oost worden zo’n honderd nieuwe woningen aangelegd die een waterstof cv-ketel krijgen. Erflanden kan dan gebruikmaken van de opslag van waterstof en het netwerk dat er komt te liggen.