Rechten foto: RTV Drenthe

Gemeenten en ondernemers uit Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel maken zich hard voor een veiligere N36 en N48. De weg zorgt volgens hun voor gevaarlijke verkeerssituaties en dat moet veranderen. Samen hebben ze een brandbrief geschreven aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om de wegen nog een keer onder de loep te nemen.

De N36 en de N48 is de belangrijkste verbinding tussen Twente en Drenthe, maar gebrekkig. De route voldoet volgens de indieners van de brief al lang niet meer aan de eisen van de tijd. Het verkeer kent te veel oponthoud, en de plaatsen aan de route worden belast met sluipverkeer. Vooral de N36 is een probleem en staat bekend als één van de meest gevaarlijke wegen van het land.

Actie ondernemen

De afgelopen vijf jaar zijn er op de Rijksweg 360 ongevallen geregistreerd. Daarbij raakten 33 mensen gewond en kwamen acht mensen om het leven. In het verleden is er een gedragscampagne opgestart op de situatie te verbeteren. “Dit is helaas niet voldoende gebleken om de ongevallen te voorkomen”, is te lezen in de brief. Eerder werd door experts al een oproep gedaan om middengeleiders aan te leggen maar die zijn er nog niet.

In Drenthe zijn Hoogeveen en De Wolden mede-indiener van de brief. Ook zij vinden dat beide wegen tegelijkertijd moeten worden aangepakt. Volgens alle betrokken partijen is het nu ook tijd om actie te ondernemen. Het kabinet geeft in het coalitieakkoord aan 200 miljoen te gaan investeren in N-wegen. “Wij ondersteunen dit voornemen van harte en verzoeken u voor de N36 de grootste knelpunten met spoed toekomstbestendig te maken”, aldus de schrijvers.