De gemeente Hoogeveen heeft het beleid voor hinderlijke en gevaarlijke honden aangepast. Volgens de gemeente vooral nodig om het werk van boa’s makkelijker te maken. En door de komst van coronapuppy’s en meegenomen honden uit Oekraïne is extra duidelijkheid over de regels gewenst.

Zes keer werd er dit jaar in de gemeente Hoogeveen melding gemaakt van een hond die zijn tanden ongewenst in een ander dier of mens zette. De afgelopen vier jaar werden er gemiddeld zo’n 15 bijtincidenten per jaar gemeld. De gemeente heeft niet de illusie dat incidenten helemaal voorkomen kunnen worden. “Omdat het bezitten van honden geen voorbijgaand verschijnsel is en zich bij dieren altijd situaties van onverwacht en onberekenbaar gedrag zullen blijven voordoen”, laat een woordvoerder weten.

Sterker nog, Hoogeveen ziet in de corona- en Oekraïnecrisis zelfs redenen waardoor de kans op bijtincidenten toeneemt. “Landelijk is vastgesteld dat er in de coronatijd (uit verveling) veel meer puppy’s zijn aangeschaft. Na verloop van tijd leidt dit nog wel eens tot teleurstellingen. Het aantal mishandelde dieren is toegenomen. Het aantal dumpingen ook. Nieuw is ook dat vluchtelingen uit Oekraïne dieren meenemen.” Die dieren worden opgevangen op de plek waar ook vluchtelingen verblijven. Extra oplettendheid is daar geboden, volgens de woordvoerder.

Strengere regels

In 2019 gingen er in Hoogeveen strengere regels voor hinderlijke en gevaarlijke honden gelden. In de richtlijnen is beschreven wanneer er sprake is van een hinderlijke hond, een licht bijtincident, een ernstig bijtincident en een zeer ernstig bijtincident en wat de consequenties zijn, bijvoorbeeld een muilkorfplicht, dwangsom of inbeslagname.

Die regels zijn onlangs verder aangescherpt. Zo is er niet alleen sprake van een licht bijtincident als een ander dier of mens gebeten wordt, maar kan er ook gestraft worden als een hond zijn tanden in een voorwerp zet. Ook wordt duidelijker wat de rol van de burgemeester is bij de afhandeling van een incident.

Beter werkbaar

“De achterliggende bedoeling is niet geweest de maatregelen strenger te maken, maar eenduidiger, afgestemd op die van De Wolden”, legt de woordvoerder uit. De gemeenten Hoogeveen en De Wolden werken ambtelijk samen en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden in beide gemeenten ingezet. Nu het beleid van de gemeenten hetzelfde is, is het volgens de gemeente voor boa’s en toezichthouders overzichtelijker en beter werkbaar. “

En het is goed, ook vanwege de extra aanschaffingen van dieren in de coronaperiode en de dieren van vluchtelingen, de vinger aan de pols te houden. De eerder geldende beleidsregels van Hoogeveen waren overigens ook goed werkbaar.”