Meer dan twintig bewoners hebben een brief gestuurd naar de gemeente Hoogeveen waarin ze hun zorgen uiten over de uitbreidingsplannen van Green Planet in Pesse. Het tankstation wil graag een led-verlichte reclametoren langs de A28 bouwen. Ook zijn er plannen voor een klimpark. Green Planet zegt binnenkort met een aangepast plan te komen.

De brieven zijn binnengekomen naar aanleiding van de bijeenkomst die actiecomité Gien Planet hield in oktober. De actiegroep spreekt zich al jaren uit tegen de uitbreidingsplannen van het tankstation langs de A28. Tijdens de bijeenkomst werd aan de bewoners van Pesse gevraagd om samen een vuist te maken tegen de komst van de reclametoren en het klimpark.

Lichtvervuiling

Een groot deel van de indieners verbaast zich over de gang van zaken rondom de plannen van het tankstation. “Ik ben geschrokken van wat ik tijdens de bijeenkomst hoorde”, schrijft een bezorgde Pessenaar. “De wijze waarop Green Planet door blijft bouwen samen met de gemeente zonder dat wij gehoord worden. Wij willen de reclametoren niet in ons dorp!”.

Een andere buurtbewoner maakt zich vooral zorgen over de problemen die een led-verlichte toren met zich meebrengt. “In deze tijd waarin duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel staan, vind ik het niet kunnen dat er een hoge reclamezuil komt. Het zorgt voor onnodige lichtvervuiling. Wij hebben al overlast door het geluid van de A28 en nu komt er ook nog verlichting bij!”

Stikstofberekeningen

Het tankstation kreeg vorig jaar een vergunning om een truck-parkeerplaats en een waterstoftankstation te bouwen. Daar waren wel nieuwe stikstofberekeningen voor nodig. Volgens Gien Planet zou adviesbureau Bügel Hajema, dat de berekeningen uitvoerde voor Green Planet, de stikstofberekeningen bewust laag hebben gehouden. Op deze manier hoeft het tankstation geen extra vergunning voor natuurbescherming aan te vragen bij de provincie, zegt het actiecomité. Dat zou de bouw moeten versnellen.

De groep baseert dat op een onderzoek dat is gedaan door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB). Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de rechtbank. Uit het rapport blijkt dat het adviesbureau de stikstofneerslag op het natuurgebied Dwingelderveld te laag heeft berekend.

Voor het aanvragen van een vergunning voor natuurbescherming bij de provincie staat een termijn van 26 weken. Volgens Gien Planet was er een deadline om een subsidie vanuit Europa te krijgen voor de plannen van het tankstation. Door geen vergunning aan te vragen, kon dat sneller geregeld worden.

Oproep gemeenteraad

Ook daar wordt op gereageerd met de brieven richting de gemeente. “Ik was geschokt om te horen over de wijze waarop de aanvrager de werkzaamheden aan het tankstation heeft gestart zonder over de juiste vergunningen te beschikken”, schrijft een Pessenaar. “Dit omwille van het eventueel mislopen van een subsidie voor het uitbreiden van het tankstation.”

De indieners doen een oproep aan de gemeenteraad om de plannen nog eens goed te bekijken. “En daarbij zorgvuldig de belangen tussen de aanvrager en de bezorgde inwoners van Pesse af te wegen”, is in één van de brieven te lezen.

Reactie Green Planet

Edward Doorten, eigenaar van tankstation Green Planet, laat in een reactie weten dat de rechter zich nog moet buigen over het rapport van de stikstofberekeningen. “Laten we dat eerst afwachten. Wat Green Planet in de komende jaren gaat weten te besparen aan stikstofneerslag in mobiliteit en transport is vele malen groter, dan de stikstofsneerslag waar we het nu over hebben.”

De ondernemer zegt blij te zijn dat de inwoners uit Pesse van zich laten horen. Maar de aannames van de mensen die zorgen hebben, liggen niet altijd in lijn met de feiten zegt Doorten. “Dat kun je geen mens kwalijk nemen. De materie is gecompliceerd. Green Planet heeft gehoor gegeven aan het geluid uit Pesse door dialoogavonden, een ontwerpsessie en een resultatenavond te organiseren. De plannen zijn daardoor op heel veel punten aangepast.”

De nieuwe plannen zijn nog niet gepresenteerd. “Wanneer de uitwerking gereed is zullen we dat doen”, legt Doorten uit. De ondernemer hoopt dat dit jaar nog te kunnen doen.