Drentse gemeenten pleiten voor afschaffen abonnementstarief Wmo

Tien Drentse gemeenten hebben samen een brief gestuurd naar het ministerie van VWS en de... [ . . . ]