Rechten foto: Persbureau Meter

De verkeersongelukken rond de Wijsterseweg lopen sinds begin 2020 in een rap tempo op. Ook de gemeente Hoogeveen concludeert dat er steeds meer ongevallen plaatsvinden, maar geld om alle problemen aan te pakken is er niet. 

Het gaat om negen ongevallen in anderhalf jaar tijd, waarbij tien gewonden vielen. In voorgaande jaren ging het gemiddeld om één ongeval per jaar op de Wijsterseweg. De aantallen zijn dus flink opgelopen. In mei stelde het CDA hier schriftelijke vragen over, het college van burgemeester en wethouders heeft daar nu op gereageerd.

Voorrangsongevallen

Het gaat voornamelijk om ongevallen die plaatsvinden op de kruispunten met de Oostering, de Kerkweg en de Toldijk/Hoogeveenseweg. Volgens het college gaat het grotendeels om voorrangsongevallen. “Oorzaken zijn vaak een combinatie van te snel rijden op de voorrangsweg en niet voldoende uitkijken vanaf de zijweg.”

De gemeente vindt dat de bebording rondom de kruispunten in orde is en voldoende zichtbaar. Wel zouden stoptekens een extra waarschuwing kunnen zijn voor naderend verkeer. “Op het kruispunt Wijsterseweg-Oostering kan het een goed idee zijn om stopborden te plaatsen, omdat het zicht vanaf met name de Oostering beperkt is. Of de situatie daardoor daadwerkelijk veiliger wordt, is afhankelijk van het gedrag van de verkeersdeelnemers.”

Financiële middelen ontbreken

Een andere oplossing is het verlagen van de rijsnelheden op de Wijsterseweg en het beter laten opvallen van de kruispunten. “De beste oplossing daarvoor is een verhoging van het kruispuntvlak met de verhoging in een afwijkende kleur.” Voor het kruispunt Wijsterseweg-Toldijk is een plan bedacht om dit uit te voeren. De werkzaamheden starten deze zomer.

Voor de kruispunten Wijsterseweg-Oosting en Wijsterseweg-Kerkweg is er nog geen plan. De financiële middelen ontbreken. De komende tijd gaat de gemeente uitzoeken of hier prioriteit aan kan worden gegeven doormiddel van een BDU-subsidie (Brede Doel Uitkeringen).