De bezuinigingen op het sociaal domein in de gemeente Hoogeveen blijven een punt van discussie. Via een amendement wil de SP alsnog vragen om de aangekondigde bezuinigingen te heroverwegen.  

Het gaat daarbij om 425.000 euro minder voor de jeugdzorg, 300.000 euro voor de WMO, 190.000 voor re-integratie en 100.000 minder voor de bijzondere bijstand. “De rek is er allang uit. Nog meer korten leidt tot onherstelbare maatschappelijke schade”, stelt SP fractievoorzitter Jutta van den Oord. 

Zorgplicht

Volgens van den Oord zijn de huidige maatregelen die op tafel liggen niet realistisch. “Bezuinigingen leiden tot lagere uitkeringen, die al minimaal zijn, of die mensen aantoonbaar beperken om een baan te kunnen vinden zijn wat ons betreft onbespreekbaar.” Volgens de fractievoorzitter vergroot het alleen maar het risico dat mensen verder in de problemen komen.  

De bezuinigingsopdracht om in 2021 één miljoen euro op de WMO, Jeugdzorg en Participatie te korten staat haaks op de zorgplicht als gemeente vindt de SP. “Er zijn de afgelopen tien jaar meerdere kortingen op het sociaal domein geweest. Wat ons betreft zitten we nu al op de humane ondergrens.” 

Alternatieven

De partij ziet andere mogelijkheden om de gemeente financiën gezond te maken, bijvoorbeeld door de reserves in een lager tempo aan te vullen. “Ons voorstel aan de gemeenteraad is om zeker in deze corona tijd af te zien van verdere bezuinigingen op het sociaal domein. We moeten accepteren dat het op peil brengen van de reserves van de gemeente iets langer op zich zal laten wachten.” 

Donderdagavond tijdens de raadsvergadering moet duidelijk worden of de geplande bezuinigingen worden doorgevoerd.