Samenwerkingsorganisatie (SWO) de Wolden Hoogeveen heeft over het afgelopen jaar geld overgehouden. De organisatie sloot 2020 af met een plus van 1.9 miljoen euro op de jaarrekening.

Dat komt mede door de coronacrisis, taken binnen de organisatie vielen weg. Beide gemeenten hebben daarom minder geld uitgegeven aan personeel dan oorspronkelijk begroot.

SWO kreeg vanuit de overheid wel meer geld om extra werkzaamheden rond corona te betalen. Bijvoorbeeld voor toezicht, handhaving en de uitvoering van ondersteuning aan ondernemers (TOZO-regelingen).

Automatisering en transport

Aan automatisering was de SWO vier ton minder kwijt dan begroot. De kosten voor telefonie en reparaties vielen lager uit. Op de digitalisering van de dienstverlening is ook een ton bespaard.

De kosten voor transportmiddelen zijn wel hoger uitgevallen. Dat was een ton meer dan begroot. Dat komt door de hogere kosten voor motorrijtuigenbelasting, brandstof, verzekeringen en het onderhoud van de voertuigen en het materieel.

Bestemmingsreserve

Het positieve saldo van 1.9 miljoen euro is verrekend met beide gemeenten volgens het afgesproken verdeelpercentage. Dat is voor Hoogeveen zeventig procent en voor de Wolden dertig procent. Het bedrag van 991.507 gaat naar de reserves voor nog uit te voeren taken.

De jaarrekening wordt op 17 juni in de gemeenteraad behandeld. Raadsleden hebben dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Daarna worden de begroting en de jaarstukken naar de Gedeputeerde Staten verstuurd.