In Zuidwest-Drenthe maakten de afgelopen jaren relatief gezien veel mensen een einde aan hun leven. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over de jaren 2015 tot en met 2019 waren er gemiddeld 13,8 zelfdodingen per jaar per 100.000 inwoners. Daarmee is de regio vergelijkbaar met Zeeuws-Vlaanderen.

Drenthe is in het onderzoek onderverdeeld in drie regio’s: Zuidwest-, Noord- en Zuidoost-Drenthe. Onder de regio Zuidwest-Drenthe vallen de gemeenten Meppel. Hoogeveen, Westerveld en De Wolden. In Noord-Drenthe lag het aantal zelfdodingen met 12,4 per jaar per 100.000 inwoners een stuk lager. In Zuidoost-Drenthe waren het er nog minder: 10,1 per jaar per 100.000 inwoners.

Vaker in landelijk gebied

Over heel Nederland gezien maken jaarlijks z’n 2.000 mensen een einde aan hun leven, berekende het CBS. Over het algemeen gebeurt het in landelijk gebied vaker dan in de steden. Het statistiekbureau vermoedt dat het aantal op het platteland hoger is als gevolg van sociale isolatie.

Ook is er meer werkloosheid, meer middelenmisbruik en rust er op het platteland een groter stigma op geestelijke problemen. Daarnaast zijn er vanuit de agrarische sector zorgen over zelfdodingen onder boeren. Het aantal zelfdodingen ligt in deze beroepsgroep fors hoger dan gemiddeld. Ook in beroepsgroepen als uitzendkrachten en taxi- of ambulancechauffeurs ligt het aantal zelfdodingen bijvoorbeeld fors hoger.

Andere opvallende regio’s

Behalve in Zuidwest-Drenthe en Zeeuws-Vlaanderen kwamen tussen 2015 en 2019 ook in Zuidwest-Overijssel, Noord-Friesland en de Friese Waddeneilanden relatief veel zelfdodingen voor. De regio Zuidoost-Zuid-Holland, met steden als Dordrecht en Gorinchem, de Zaanstreek en de provincie Flevoland telden in de onderzochte periode relatief de minste sterfgevallen door zelfdoding.

Zelf hulp nodig?

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Chat of bel 113 of gratis 0800-0113. Dit nummer is 24/7 open, anoniem en vertrouwelijk.