Hoogeveen moet weer meetellen in de regio, maar de weg naar die status toe is nog ongewis. Gezamenlijke ondernemersverenigingen hebben hun plannen om dit te realiseren nu op papier gezet en overhandigen die aan de gemeenteraad, in de hoop dat die het opneemt in de nieuwe partijprogramma’s in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

In het manifest leggen de ondernemers uit hoe zij de stad willen laten bruisen, vooral met het oog op de toekomst. “We willen door en niet teveel terugkijken in het verleden”, legt voorzitter Jan Stam uit. “Hoogeveen staat er financieel nog niet goed voor. We hebben daarvoor een zakencollege die de gemeente zo snel mogelijk financieel gezond wil maken. Als de boel weer in orde is, willen we samen met de gemeente nieuwe stappen zetten.”

Verkiezingen

De ondernemers doen een beroep op de raad, in de hoop dat zij deze punten meenemen in hun verkiezingsprogramma’s. “We gaan ze op de huid zitten”, zegt Stam. “We gaan niet afwachten. Ze kunnen last van ons hebben, maar als ze het goed aanpakken dan kunnen we ook veel gemak van elkaar hebben.”

Ook wethouder Jan Zwiers is blij met het manifest. “Het is een prachtige uitnodiging om samen te werken”, zegt hij. “Het is ook een waarschuwing om geen kansen te laten liggen, om te blijven meedoen in regio.”

Lege spaarpot

De ondernemers schrijven schrijven nadrukkelijk dat de plannen geen kwestie van de lange termijn moeten zijn, maar tegelijkertijd heeft de gemeente geen cent te makken. Er moet dus eerst meer geld in de spaarpot voordat het college investeringen kan doen. “Maar het gaat niet alleen maar om geld, ook om inzet en energie”, zegt Zwiers. “Ik ben ervan overtuigd dat er over een paar jaar wel veel meer kan en we dan de juiste keuzes moeten maken.”

Dit willen de ondernemers:

  • Herinrichting van de Hoofdstraat
  • Aanpakken van de leegstand, winkels aanmoedigen zich in het centrum te vestigen en niet op industrieterreinen
  • Bereikbaarheid verbeteren, uitbreiden van parkeerterreinen
  • Blijf investeren in goed voortgezet- en basisonderwijs en blijf samenwerken met universiteiten en hbo’s in de regio
  • Zorg als gemeente voor goede voorlichting, ondersteuning en advies aan ondernemers over energietransitie
  • Stimuleer ondernemerschap en met name startende ondernemers
  • Investeer in betaalbare woningbouw, met name voor jongeren en starters