Rechten foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf

Met 140 kilometer per uur over het spoor van Hoogeveen. Momenteel wordt gewerkt aan spoorverbetering om die hoge snelheid waar te kunnen maken. Daar komt wel meer lawaai bij kijken.

Daarom worden er geluidsmaatregelen getroffen. Welke dat moeten worden, daarover is discussie. Spoorwegbeheerder ProRail vindt raildempers voldoende. Omwonenden van de aangrenzende wijk Kinholt willen geluidsschermen.

Raildempers zijn een soort blokken die aan de rails geklemd worden. Daarmee is het rolgeluid minder goed hoorbaar in de omgeving. Volgens ProRail is dit een goed middel voor het spoor in Hoogeveen, de organisatie beroept zich op de wettelijke geluidsnormen. Er is een maximum ingesteld en door de raildempers blijft het geluid in Hoogeveen onder die grens. Schermen zijn daarom niet meer nodig, stelt ProRail.

Afspraken

Omwonenden zijn er niet blij mee en stellen dat ProRail terugkomt op eerder gemaakte afspraken. Het onderwerp speelt al sinds 2007 en in de afgelopen jaren zijn vaak geluidsschermen toegezegd als goede oplossing omdat het stiller is dan de raildempers, zeggen omwonenden. Zij kijken niet naar de wet, maar naar hun woongenot in Kinholt.

De gemeente Hoogeveen heeft vanwege het verschil in mening alle gemaakte afspraken onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat ProRail in het gelijk gesteld wordt, omdat de afspraak over geluidsschermen nooit hard gemaakt is. “Wij zijn nagegaan hoe de besluitvorming in het verleden tot stand is gekomen. Wij hebben indertijd met ProRail alleen gesproken over ‘geluidwerende maatregelen in overstemming’. Daarom is het besluit van ProRail om raildempers te gebruiken niet in strijd met de afspraak die we gemaakt hebben”, aldus het college.

De situatie was in 2018 nog anders. Toen schreef het college het volgende: “Extra maatregelen zijn niet nodig bij Hoogeveen op basis van dit onderzoek. Desondanks heeft ProRail afgesproken toch enkele extra geluidwerende maatregelen te nemen bij de overweg Pesserstraat (geluidsdempers) en ter hoogte van De Holtmaden en Het Hoge Holt een geluidscherm.” Dat scherm zou 400 meter lang worden en 1 meter hoog.

Geen ruimte

Omdat het toch echt de wens van de bewoners is, heeft de gemeente het verzoek wel neergelegd bij de spoorwegbeheerder. ProRail zegt momenteel geen ruimte te hebben binnen de huidige werkzaamheden om geluidsschermen aan te leggen. Volgens de spoorbeheerder is het niet relevant of geluid binnen de wettelijke grenswaarden wordt bereikt via schermen of met raildempers.

Hoogeveen zou eigenlijk volgend jaar pas op de kalender van ProRail staan om in aanmerking te komen voor geluiddempende maatregelen. Een ontwerpplan zou dan ter inzage komen te liggen voor de gemeenteraad en bewoners. De spoorbeheerder zegt van mening te zijn dat het treffen van geluidsmaatregelen nu goed kan, omdat het spoor wordt opgeknapt. De plannen worden dus naar voren getrokken.

Bezwaar

De bewoners hebben aangegeven bezwaar te maken, maar vrezen dat hun inspraakreactie eventuele aanvullende geluidwerende maatregelen in de weg staat, omdat de raildempers er op dat moment dan al liggen. Hoogeveen heeft onderzocht of bezwaar aantekenen tegen de voorgenomen maatregelen (het gebruik van raildempers) kan. Dat lijkt niet te kunnen, omdat ProRail zich aan de voorgeschreven richtlijnen houdt. De gemeente kan daarom niks afdwingen.