Rechten foto: Fage

Provinciale Staten gaan bijna statenbreed instemmen met een subsidie van 575.000 euro om de vestiging van de Griekse zuivelgigant Fage op bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen mogelijk te maken. Het geld is nodig voor de afvoer en zuivering van het afvalwater.

De zuivelgigant kan zich alleen vestigen als het afvalwater uit de zuivelproductie met veel fosfaten erin afgevoerd en gezuiverd kan worden. Er moet een aparte persleiding van 8 kilometer naar de rioolwaterzuivering (RWZI) in Echten worden aangelegd. Die persleiding kost de gemeente Hoogeveen 11,8 miljoen euro. Het waterschap moet voor de zuivering de capaciteit in Echten uitbreiden en dat kost 9 miljoen. Fage draagt 1,4 miljoen euro bij, de provincie 575.000 euro.

Gedeputeerde Henk Brink: “Het waterschap wilde sowieso over een aantal jaren de RWZI gaan uitbreiden om fosfaten beter te kunnen zuiveren en voorkomen dat fosfaten in het oppervlaktewater geloosd moeten worden. De investering van 9 miljoen zat dus al in de planning maar word naar voren gehaald. De doelen van de kaderrichtlijn water (hoe schoon moet het zijn) worden hierdoor eerder gerealiseerd. En Fage zal jaarlijks aan het waterschap een reinigingsheffing van 1 miljoen moeten betalen.”

Eindelijk ontwikkeling zorgenkind

Riegmeer is al jaren een zorgenkind van de gemeente Hoogeveen, memoreert fractievoorzitter Hendrikus Loof van de PvdA, lang ook fractievoorzitter in de gemeenteraad. Het nog maagdelijke bedrijventerrein onder Hollandscheveld moest in 2016 nog voor 11 miljoen euro worden afgeboekt, omdat de ontwikkeling maar niet op gang kwam, herinnert hij het enorme verlies voor de gemeente.

Hoe duurzaam?

SP en PvdD wilden nog wel weten hoe duurzaam Fage is. “Die fabriek levert veel vervoersbewegingen op door vrachtwagens, dat betekent stikstof. We zien geen keurmerken voor klimaat, duurzaamheid of milieu waar het bedrijf aan voldoet. En is die miljoen kubieke meter drinkwater die de WMD per jaar moet leveren voor de productie er? En moet er extra melk geproduceerd gaan worden en waar komt die vandaan?”, is het vragenvuur van SP-fractievoorzitter Dikkers en PvdD-lid Peeks aan het adres van Brink.

Brink: “Fage gaat dichter bij de markt produceren dus per saldo gaat het om minder vervoerskilometers en dus minder stikstof. En het zal niet leiden tot meer melkproductie. Maar we moeten overigens niet gaan voor minder melk, maar voor minder stikstof en minder CO2-uitstoot.” Dat laatste zei Brink, die ook nog boer is, met de landbouw in z’n achterhoofd. Volgens de economie-gedeputeerde is Fage een “degelijk familiebedrijf dat in Hoogeveen bij de bouw van de fabriek de nieuwste technieken gaat toepassen en een duurzaam bedrijf gaat neerzetten. En de WMD is in staat om te leveren.”

Gesprekken met andere bedrijven

Volgens Brink lopen er gesprekken van de gemeente Hoogeveen met andere bedrijven voor vestiging op Riegmeer. De bedrijven, maar ook bestaande bedrijven, moeten aangesloten worden op de nieuwe persleiding naar de rioolwaterzuivering in Echten zodat er minder industrieel afvalwater in het normale riool terecht komt.

De nieuwe vestiging van Fage levert tussen de 200 en 250 arbeidsplaatsen op en de totale investering is 150 miljoen euro. De gemeenteraad van Hoogeveen heeft zelf ook al ingestemd met het bedrag dat de gemeente moet bijdragen. Het besluit van Provinciale Staten komt op 2 februari.