De plannen die de gemeente Hoogeveen had voor het parkeerbeleid en de bijbehorende tariefsverhogingen gaan voorlopig niet door. Door corona is de parkeerdruk afgenomen en zal er de komende tijd weinig veranderen.

Veel inwoners van Hoogeveen voelden de bui al hangen en waren bang slachtoffer te worden van het miljoenentekort bij de gemeente. Er lagen plannen om het parkeerbeleid en de tarieven flink te verhogen. Bewoners in het centrum zouden 1080 euro moeten gaan betalen voor een tweede parkeervergunning. Dat gaat dus niet door.

Geen urgentie

Volgens het college is de parkeerdruk aanzienlijk afgenomen en zal dat de komende jaren nog merkbaar blijven. De urgentie om nieuw beleid op te stellen is er op dit moment niet en daarom wordt er vastgehouden aan de huidige regels. Hoogeveen gaat de situatie in de gaten houden en kijkt over een aantal jaren of nieuwe wijzigingen nodig zijn.

Wel zullen er een aantal kleine aanpassingen worden doorgevoerd. De prijs voor een dagkaart wordt 5 euro, voorheen was dat 8,50 euro. Centrummanagement Hoogeveen, dat onlangs de naam veranderde naar Binnenstad Hoogeveen, verwacht dat dit een positieve impuls geeft aan langer parkeren in de stad. Werknemers in het centrum van Hoogeveen zijn zo’n 350 euro kwijt voor een jaarkaart om te parkeren.

Daarnaast komt er een speciale vergunning voor hulpverleners, zoals thuiszorgmedewerkers, zodat ze bij bewoners in de buurt kunnen parkeren. Op het Van Echtenplein en Stoekeplein moet straks betaald worden tot 21.00 uur in plaats van 19.00 uur.

Digitale bezoekerspas

De plannen van de gemeente om met een digitale bezoekerspas te komen gaan door. Daar was in eerste instantie kritiek op vanwege het beperkte aantal uren dat bezoekers konden parkeren. De tijdslimiet wordt losgelaten en bewoners kunnen nog steeds een tweede auto parkeren met de pas. Met ingang van 1 maart 2022 verdwijnt de fysieke bezoekerspas.

In 2020 werden de parkeerplannen inzichtelijk gemaakt voor de bewoners. Al snel volgende 300 reacties en die waren niet mals. Als gevolg heeft de gemeente veelvuldig contact gehad met de insprekers en dat is niet voor niets geweest schrijft het college. “Het is nuttig en goed geweest om uitvoerig met inwoners en ondernemers gesproken te hebben. Deze nieuwe werkelijkheid qua winkelen, uitgaan en parkeren in combinatie met nog te ontwikkelen woningbouw in en rond het centrum maakt dat het zinvol is om over een aantal jaren het parkeerbeleid opnieuw onder de loep te nemen.