De gemeente De Wolden wil het ophalen van oud papier en karton door vrijwilligers afschaffen. Organisaties die de inzameling regelen staan nu op hun achterste benen. Zij verwachten een grote inkomstenbron kwijt te raken.

“Een vereniging haalt er zo’n 800 euro per jaar mee op”, vertelt Rijk van Omme, bestuurslid bij Dorpsbelangen Rune. “Als kleine muziekclub of volleybalvereniging is dat een flink bedrag dat je kwijtraakt. De vraag is dan hoe je dat gaat opvangen, ik zie daar niet zo snel een oplossing voor.”

Veiligheid

De gemeente draagt een aantal argumenten aan om de huidige afspraken stop te zetten. Volgens de gemeente wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die het werk willen doen. Dat is onzin vindt van Omme. “Elke vereniging moet weleens op zoek naar extra mensen, maar wij hebben er nog nooit problemen mee gehad. Wij hebben nauw contact met andere dorpen, daar speelt het probleem ook niet.”

Daarnaast zou het ophalen van oud papier ook gevaren met zich meebrengen. Vrijwilligers rijden mee op vuilophaalauto’s. Op drukke straten moeten ze dan afstappen en dat kan voor onveilige situaties zorgen denkt de gemeente. Ook dat argument wijst van Omme van de hand. “Een kul argument, we doen dit al jaren en er is nog nooit een ongeluk gebeurd. Iedereen moet een cursus doen en een certificaat halen om het werk te kunnen doen. Het is veilig zat.”

Compensatie

De Wolden is al langer aan het kijken om het werk zonder vrijwilligers te doen. Naast de eerdergenoemde argumenten, veiligheid en het vinden van vrijwilligers, stijgen de kosten voor inzameling buiten werktijden ook zegt de gemeente. Vanaf 1 januari is het de bedoeling dat het bedrijf PreZero het oud papier gaat ophalen. Alle wijzigingen moeten zo’n 80.000 euro besparen. Dat bedrag wordt vervolgens ingezet om de afvalstoffenheffing te verlagen.

De verenigingen die op dit moment oud papier inzamelen worden de komende jaren gecompenseerd. In 2023 worden ze voor 100 procent vergoed, in 2024 wordt dat 50 procent en in 2025 blijft er 25 procent over. Daarna houdt de regeling op. Afspraak is dan wel dat alle betrokken partijen, die het aangaat, met een plan komen om een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld in de vorm van activiteiten die iets bijdragen aan de samenleving.

‘Uitstel van executie’

Een groep met dorpsverenigingen en scholen hebben samen een brief gemaakt om het probleem aan te kaarten bij de gemeente. Komende donderdag vergadert de raad over het thema. “Hopelijk kunnen we nu nog iets teweegbrengen”, vervolgt van Omme. “Want als dat niet gebeurt, is het uitstel van executie voor veel partijen.”