HOOGEVEEN – Als het aan PvdA, D66 en GroenLinks ligt, komen er snel meer groene schoolpleinen in de gemeente Hoogeveen. De partijen stellen hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

“Een standaard schoolplein bestaat voor tachtig procent uit tegels”, vertelt Stan van Eck, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen. “Op een groen schoolplein krijgen leerlingen de ruimte om te bewegen, spelen en leren in een uitdagende en groene omgeving.”

Gezondheid en welzijn neemt toe

Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op de kinderen. “Onderzoek laat zien dat de gezondheid en het welzijn van de kinderen toeneemt”, geeft het PvdA-raadslid aan. “En het draagt ook nog eens bij aan een betere concentratie en betere leerprestaties.”

Het effect van een groen schoolplein gaat nog veel verder. “Het vermindert hittestress in de zomer en wateroverlast in natte periodes”, vult Kevin van Hoorn, fractievoorzitter GroenLinks Hoogeveen, aan. “Ook bevordert het de biodiversiteit van de omgeving.”

Subsidieregeling stopt

Een subsidie van de provincie Drenthe om schoolpleinen te vergroenen, stopt dit jaar. PvdA, D66 en GroenLinks roepen het college van burgemeester en wethouders op bij de provincie aan te dringen op het verlengen van deze subsidieregeling. “Ook willen we van het college weten welke kansen zij zelf ziet om meer groene schoolpleinen te realiseren binnen de gemeente Hoogeveen”, besluit Marin Rutgers, fractievoorzitter D66.