Verenigingen en scholen in De Wolden zijn niet blij met het plan van de gemeente om het ophalen van oud papier door vrijwilligers af te schaffen. Ze zijn bang een grote inkomstenbron kwijt te raken. Een gevoelig punt waar de raad donderdagavond lang over discussieerde.

Vanaf 1 januari is het de bedoeling dat het bedrijf PreZero het oud papier gaat ophalen. Daarmee hoopt de gemeente zo’n 80.000 euro te besparen. Dat bedrag wordt vervolgens ingezet om de afvalstoffenheffing te verlagen.

‘Flink belazerd’

“Wij voelen ons flink belazerd”, zegt Martijn Mulder van Plaatselijk Belang Linde. Hij sprak in namens de vele verenigingen en scholen in de gemeente. “Het gaat om honderden euro’s die verenigingen kwijtraken.” Volgens hem zou de wethouder contact opnemen met alle betrokken partijen om het voorstel te bespreken, maar dat is niet gebeurd, zei Mulder.

Wethouder Egbert van Dijk kon zich niet vinden in de kritiek, de plannen zijn wel degelijk gecommuniceerd stelt hij. “Vorig jaar in de zomer is er een bijeenkomst geweest en daar heeft iedereen een verslag van gekregen. Daar hebben we maar een aantal reacties op binnen gekregen, verder niet. We hebben zorgvuldig gehandeld.”

Contributie verhogen

Rijk van Omme die namens Dorpsbelangen Rune insprak was vooral benieuwd waarom de gemeente nu wijzigingen wil doorvoeren. “Argumenten worden aangedragen dat er geen vrijwilligers kunnen worden gevonden en dat het werk onveilig is. Er is nog nooit een ongeluk gebeurd en we hebben nog nooit problemen gehad om mensen te vinden die willen inzamelen. Je verschuift het probleem.”

Een kleine verlaging van een paar euro’s op de afvalstoffenheffing vindt hij ook niet logisch. “Het is misschien fijn voor de inwoners van de gemeente, maar door het mislopen van geld moeten verenigingen noodgedwongen de contributie verhogen. Scholen kunnen zelfs een hogere ouderbijdrage gaan vragen voor het organiseren van activiteiten. Financieel schiet de gemeente er niks mee op.”

Compensatie

Het is de bedoeling dat de ophalers de komende drie jaren gecompenseerd worden met een afbouwregeling. In 2023 krijgen ze een volledige vergoeding, een jaar later krijgen ze de helft en nog een jaar later blijft er een kwart over. Afspraak is dan wel dat alle partijen die het aangaat met een plan komen om een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld in de vorm van activiteiten die iets bijdragen aan de samenleving.

De politiek kan zich vinden in dat plan, maar vraagt zich wel af of de verdeling eerlijk is. Er zijn ook verenigingen die geen oud papier ophalen. Koop Drost van het CDA was vooral benieuwd of compenseren juridisch gezien dan wel kan. “Die anderen hebben niet al die jaren het papier opgehaald”, vulde Van Dijk aan.

Alternatieven

Corné den Hollander van de ChristenUnie vroeg zich af welke alternatieve manieren er straks overblijven om inkomsten te genereren. Raadslid Pieter Groot van Gemeentebelangen droeg als oplossing aan dat de vrijwilligers samen met de gemeente naar nieuwe manieren moet zoeken.

Eline Kippers van GroenLinks was vooral benieuwd wat er gaat gebeuren met het karton dat naast de container wordt gezet. Vanaf 1 januari wil de gemeente daar ook vanaf. Nu halen de vrijwilligers het nog op. “We zien mensen niet heel snel naar de stort gaan”, zegt ze. De wethouder liet weten dat de meeste gezinnen kartonnen pakketten nog kwijt kunnen in de papiercontainer.

Het blijven nog spannende weken voor de vrijwilligers. Op 30 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen.