Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 mei zal B&W aan de gemeenteraad voorstellen de begroting voor 2018 te wijzigen door het toevoegen van een investering van €350.000 voor de planvorming kunstijsbaan met zwembad. Dit gaat om veel geld en het is maar de vraag hoe die investering terug verdiend gaat worden.

Om 18.00 uur, een uur voor de raadsvergadering zal Gerard Booij in RegioRadio ingaan op de plannen. Gaat de Raad klakkeloos akkoord met een voorbereidingskrediet van €350.000 voor een ijsbaan/zwembad waarvan het College pas nadat de raad goedkeuring voor een investering van meer dan €30miljoen heeft gegeven, kijken hoe e.e.a. te exploiteren? Een rare zaak.

Hierna is het tijd voor de Speel-o-theek. Zij bestaat binnenkort 40 jaar en is op zoek naar oud-bestuursleden en -medewerkers/sters.

RegioRadio wordt live uitgezonden op donderdag van 18.00-19.00 uur.