De gemeente Hoogeveen wil industrieterrein de Wieken openstellen voor meer bedrijven. Op dit moment zitten er onder andere fabrieken en metaalverwerkers. In de toekomst moet het terrein ook ruimte bieden voor kantoren, kringloopwinkels, zorg en e-commerce.

Volgens Hoogeveen veranderen bedrijventerreinen steeds meer naar werklocaties. In het verleden werd elk verzoek van een bedrijf dat zich wilde vestigen op de Wieken individueel beoordeeld. Geen industriële achtergrond kon resulteren in een afwijzing. De plannen van de gemeente moeten ervoor zorgen dat bedrijven uit verschillende sectoren zich makkelijker kunnen vestigen op het industrieterrein.

Aantrekkelijk stadscentrum 

Op dit moment kijkt Hoogeveen naar de gebieden langs de Voltastraat tot aan de Franklinstraat en ten zuiden van de Dr. Anton Philipsstraat. Volgens het college zijn deze plekken goed bereikbaar via veilig doorgaande wegen en fietspaden. Ook liggen ze in de buurt van woonwijken.

Een voorwaarde is dat de plannen niet ten koste mogen gaan van een aantrekkelijke binnenstad. Detailhandel, horeca en bedrijven met plannen voor permanente bewoning krijgen geen ruimte om zich te vestigen op het industrieterrein.

Leegstand

De plannen zijn voorgelegd Ondernemend Hoogeveen. Dat is een groep van ondernemers uit het gebied die regelmatig met elkaar overleggen. Zij zijn in eerste instantie niet blij. De groep had graag gezien dat bedrijven een plekje zouden krijgen in of rondom het centrum van Hoogeveen. Ook het Centrummanagement had liever gezien dat bedrijven naar de binnenstad komen om de leegstand tegen te gaan.

Het gebied is daarom verkleind naar de eerdergenoemde straten. Ook moet de gemeente kunnen aantonen dat het vestigen van een bedrijf in de binnenstad niet aantrekkelijk is.