De gemeente Hoogeveen wil voetbalverenigingen tegemoetkomen met een huurverlaging van dertig procent. In totaal wordt er dan zo’n 28.000 euro aan huur opgeschort voor de eerste twee kwartalen in 2021.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de financiële lasten voor voetbalverenigingen zoveel mogelijk beperkt blijven.

Steunpakket

Het is een tijdelijke oplossing voor de ’tegemoetkomingsregeling verhuurders sport’ van het Rijk. Met het geld uit de regeling kan de huur van een sportaccommodatie kwijt worden gescholden als deze vanwege de coronamaatregelen niet kon worden gebruikt.

Onlangs maakte het Rijk bekend dat steunpakket te gaan verlengen. Hiervoor wordt landelijk 80 miljoen euro vrijgemaakt. De gemeente moet de definitieve toekenning van het bedrag nog afwachten, maar wil met een huurverlaging de clubs alvast tegemoetkomen.

Noodkreet

De clubs uit Hoogeveen, Hollandscheveld, Elim, Pesse en Tiendeveen stuurden in februari een gezamenlijke brief waarin ze hun zorgen uitten. “Wij worden geconfronteerd met een verhoging van de veldhuur. Dat maakt dat we als verenigingen voor financiële uitdagingen staan waarvan we niet weten of we deze wel kunnen overwinnen.”

Voor veel clubs is een huurverhoging niet te overzien, omdat ze kantine inkomsten mislopen of toegezegde sponsorbedragen niet kunnen innen. Jacqueline Winkel, voorzitter van SC Elim, is blij dat de gemeente wil meebewegen. “Vooral in de tijd waarin we nu leven. Je verdient natuurlijk niet wat je normaal gesproken krijgt als de kantine open is. We zijn er dus erg blij mee.”

Volledige opschorting

Hoeveel de gemeente vanuit het Rijk krijgt is op dit moment nog niet bekend. “Na een definitieve toekenning van de tegemoetkoming voor Hoogeveen wordt er een eindafrekening gemaakt en wordt er een besluit genomen over de definitieve hoogte van de kwijtschelding.”

Mocht het bedrag lager uitvallen dan de dertig procent die de gemeente aan huur heeft opgeschort, dan kan een deel alsnog in rekening worden gebracht bij de clubs.