Hoogeveen gaat een subsidieaanvraag indienen voor 2,65 miljoen euro bij de provincie Drenthe. Het bedrag, dat uit het Regionaal Stedenfonds (RSF) komt, kan vervolgens worden ingezet om het stadscentrum verder op te knappen.

De afgelopen weken is er druk gewerkt aan de aanvraag. De gemeente moet voldoen aan een aantal eisen. Wethouders Zwiers legt uit: “Het bedrag wordt opgedeeld. Acht ton moeten we investeren ten behoeve van de fietsbereikbaarheid in het centrum. Drie ton gaat naar de cultuur in Hoogeveen en de rest wordt geïnvesteerd in het winkelgebied.”

Fiets

In de praktijk moet het uitwerken van deze drie pijlers een compacter, aantrekkelijker en duurzaam stadscentrum opleveren. Het bereiken van het centrum per fiets is daar onderdeel van. Daarom wordt er gekeken naar een tweede bewaakte fietsenstalling in het stadscentrum. Ook een fietsverbinding vanaf het Haagje naar de fietsenstalling, betere bewegwijzering en losse fietsenrekken staan op het verlanglijstje van de gemeente.

Compacter stadscentrum

Het compacter maken van het winkelgebied is een prioriteit. De gemeente heeft onlangs aangegeven dat panden in de aanloopstraten van Hoogeveen geen detailhandel functie mogen bekleden in de toekomst. Hoogeveen hoopt dat winkels verhuizen naar het centrum, in de aanloopstraten komt dan ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw.

Bij een aantal winkels in de hoofdstraat kijkt de gemeente samen met de eigenaren of de panden minder diep kunnen worden gemaakt. De extra ruimte die overblijft zou ter beschikking kunnen komen voor woonlagen van 3 a 4 verdiepingen.

Culturele hotspot

De bedoeling is dat het centrum een culturele hotspot wordt. Het poppodium moet er meer uitspringen en er zijn plannen om muurschilderingen te maken in de straten tussen de parkeerterreinen en de Hoofdstraat. Ook de komst van meer groen in het centrum moet daaraan bijdragen. In het midden van de Hoofdstraat en het meest zuidelijke gedeelte komen bomen, planten en hagen.

Jan Stam, voorzitter van Stichting Centrummanagement Hoogeveen is blij met de plannen. “Het centrum moet compacter, we moeten geen lege panden meer kunnen zien. Je wilt als Hoogeveen dat mensen blij worden van het centrum en blijven terugkomen. We hebben hard samengewerkt met de gemeente en ondernemers, daarom zijn we blij dat er iets gaat gebeuren.”

De plannen moeten de komende jaren uitgevoerd worden. In december wordt de subsidieaanvraag beoordeeld door de Gedeputeerde Staten.