Wie een elektrische laadpaal voor zijn of haar auto wil aanvragen in Hoogeveen, moet geduld hebben. De gemeente heeft tijdelijk geen leverancier meer, want het contract met laadpalenverstrekker Allego is stopgezet.

“Daarmee halen we onszelf wel een probleem op de hals”, vertelt wethouder Werner ten Kate. “Als je morgen belt met de vraag wie gaat de paal plaatsen, dan weten we dat gewoon nog niet.”

Exclusieve rechten

Allego voorziet inwoners van elektrische laadpalen voor auto’s. Dat kost de gemeente niets. In ruil daarvoor is afgesproken dat het bedrijf de enige partij is in Hoogeveen die de palen mag plaatsen en uitbaten. Van die constructie wil de gemeente af en daarom is besloten om het contract te beëindigen.

“Allego had tot nu toe alleenrecht”, vervolgt wethouder Werner ten Kate. “Voor een gemeente is het belangrijk om met meerdere partijen zaken te kunnen doen. We willen lokale ondernemers bijvoorbeeld ook de kans geven om te leveren. Er is nog niks concreet, maar we gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.”

Mankracht ontbreekt

Door het contract te beëindigen, kunnen inwoners – met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 – geen aanvraag meer indienen. Volgens de gemeente moet er snel gehandeld worden om aanvragers van een laadpaal te kunnen voorzien. Dat blijkt lastig. “Een plan en leveranciers zijn er nog niet”, legt ten Kate uit.

Maar dat is volgens de wethouder niet het enige probleem. In de zoektocht naar een nieuwe leverancier wordt een aanbestedingsprocedure opgestart. Daarnaast zijn er gesprekken nodig met de netbeheerder voor de juiste aansluitingen en zijn er veel vragen over facturering en contracten. Om dat alles in goede banen te leiden is veel mankracht nodig, maar die is er niet volgens de gemeente.

“We hoeven nu niet zoveel te doen. Als iemand een paal wil, dan toetsen we dat. Vervolgens geven we Allego een seintje en komt het bedrijf de paal aanleggen. Maar naar die hele constructie moet straks opnieuw gekeken worden, alleen hebben we daar niet genoeg mensen voor. Dat maakt het lastig”, aldus de wethouder.

‘Laadvisie’

Het contract met Allegro heeft Hoogeveen samen met tien Drentse en negen Groningse gemeenten afgesloten. De rest verlengt de overeenkomst voor een jaar. Hoogeveen twijfelde om dat ook te doen, vooral om na die periode weer samen op te trekken en te kijken naar nieuwe opties voor laadpalen.

De verwachting is dat in 2025 rond de 10 procent van alle personenvoertuigen elektrisch zijn. Elke gemeente moet daarom een zogenoemde laadvisie met infrastructuur gaan opstellen. Daarin staat hoeveel palen er komen en wie ze levert. “Het is op dit moment dus zoeken naar een tussenoplossing”, stelt Ten Kate. “Er zijn nog heel veel vragen over hoe je de komende jaren met de palen omgaat. We zijn inmiddels druk bezig met het maken van onze visie.”

De laadpalen die de afgelopen jaren tijdens de duur van het contract zijn geplaatst blijft Allego controleren en onderhouden.