(Rechten foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

De gemeente Hoogeveen wil uitzoeken wat de inwoners vinden van aardgasvrij wonen. Via een digitale enquête hoopt Hoogeveen in kaart te brengen welke kansen, belemmeringen en opvattingen er zijn over het project.

Alle gemeentes moeten dit jaar een warmtevisie vaststellen. Per wijk moet worden aangegeven welke plannen worden gehanteerd om van het gas af te gaan. Ook moeten er voorstellen komen voor aardgasvrij verwarmen en koken. Vervolgens wordt via een stappenplan gekeken welke wijken als eerste aan de beurt zijn.

Hoogeveen wil haar best doen om eventuele zorgen rondom een overstap weg te nemen. Inwoners kunnen gebruik maken van een uitnodiging voor een klankbordgroep.

Waterstofwijk Erflanden

Vorig jaar kregen inwoners van de wijk Erflanden al een brief in de bus over het omzetten van aardgas naar waterstof. De gemeente ontving 4,4 miljoen euro subsidie voor de waterstofwijk. Het geld wordt ingezet voor het betaalbaar maken van de aanschaf van cv-ketels voor inwoners. Apparaten zoals gasmeters, kookplaten en gasleidingen moeten ook vervangen of gecontroleerd worden.

Cigdem Zantingh, voorzitter van de bewonersraad van de wijk Erflanden, is in ieder geval blij dat de gemeente de inwoners betrekt in het verhaal. Toch blijft ze kritisch. “We hebben geregeld contact, ondanks corona”, vertelt Zantingh. “De kostenvraag blijft natuurlijk spelen. We zijn geen ja-knikkers. Wat gaat het verbouwen kosten? Hoe werkt een nieuwe ketel? Hoe zit het met de veiligheid? Allemaal vragen die nog niet beantwoord kunnen worden.”

‘Uithangbord voor de regio’

Zantingh is wel trots dat Hoogeveen is uitgekozen voor de subsidie. “We zijn positief en vinden de ideeën goed. Als gemeente willen we een uithangbord zijn voor de regio. Volgende maand hebben we een nieuwe bespreking. We zijn benieuwd wat ons te wachten staat.” De omzetting staat gepland voor 2023 en zal in gedeeltes worden uitgevoerd.

Op dit moment is overgaan op waterstof nog een vrije keuze. Inwoners kunnen zelf beslissen of ze de aardgasleiding laten afsluiten. In de toekomst kan dit verplicht worden. Nederland hoopt in 2030 de CO-uitstoot met tenminste 49 procent te hebben verlaagd, en in 2050 met 95 procent, zoals staat beschreven in het Nederlandse klimaatakkoord. De gemeente Hoogeveen heeft de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn.