De gemeente Hoogeveen onderzoekt de mogelijkheid voor woningbouw achter de Fluitenbergseweg ter hoogte van Schoolstraat in Fluitenberg. De eigenaar van de grond zou daar vijf kavels voor vrijstaande woningen willen ontwikkelen, waarvan één voor eigen gebruik.

Het gaat om particuliere grond die op dit moment nog voor landbouwdoeleinden wordt gebruikt. De eigenaar moet zelf met een stedenbouwkundig plan komen en onderzoeken of er genoeg draagvlak is in het dorp voor nieuwe woningen. 

Schuinedijk

Tussen de Fluitenbergseweg en de Schuinedijk zijn ook plannen voor vier woningen. Het gaat daar om kavels van zo’n 1000 vierkante meter per stuk. De mogelijkheid bestaat dat dit er meer worden. Een groep geïnteresseerden zou belangstelling hebben voor zes kleinere kavels. 

Dat zou betekenen dat de ontwikkelaar het bestemmingsplan moet aanpassen. Tijdens de raadsvergadering van 8 juli sprak de raad van Hoogeveen zich daar negatief over uit. Het hele traject zou dan opnieuw moeten worden gestart. Ook de kosten zijn voor de ontwikkelaar zelf.  

Het gebied achter de Fluitenbergseweg