Hoogeveen gaat voor een coalitie met GemeenteBelangen (7), PvdA (5), VVD (3) en ChristenUnie (3). Dat maakte informateur Cees Bijl vanavond bekend tijdens de raadsvergadering. Opvallend is dat het CDA (6), niet in de plannen voorkomt, terwijl de partij zo goed als altijd in de coalitie heeft gezeten.

De vier partijen hebben samen 18 van de 31 zetels. Genoeg voor een meerderheid. Volgens het rapport van Bijl hebben meerdere fracties aangegeven een samenwerking tussen GemeenteBelangen en het CDA niet meer te zien zitten.

Wat een mogelijke reden daarvoor kan zijn is de verstandhouding tussen de partijen de afgelopen jaren. In 2020 viel het college waar ze beide, samen met de ChristenUnie, deel van uit maakten. Door de financiële malaise in Hoogeveen en het opstappen van een aantal wethouders kwam de relatie tussen de twee partijen en de raad vervolgens onder druk te staan.

‘Historisch moment’

Haaije Feenstra-Paas noemde het een historisch moment dat het CDA gepasseerd wordt. “Dat is een andere keus dan die wij graag hadden gezien”, stelt hij. “Het feit dat er nu een meerderheidscoalitie ligt zonder het CDA moeten we accepteren. We moeten het de tijd en ruimte geven om te onderzoeken. Maar, vanuit onze partij kijken we er kritisch en constructief naar.”

De nummer één van het CDA, Annette Jansen-Brandsema, was niet aanwezig bij de vergadering. Navraag leert dat het niets te maken heeft met de informatie uit het rapport. “Vanwege gezondheidsklachten kan ik mijn taken niet uitvoeren”, laat Jansen-Brandsema weten. “De komende maanden zal Haaije Feenstra-Paas mijn werkzaamheden overnemen.” Ze zegt het jammer te vinden niet onderdeel te zijn van de beoogde coalitie. “Maar ik sluit me aan bij wat mijn partijgenoot heeft gezegd vanavond.”

Ander geluid

De rest kon zich vinden in het voorstel van informateur Bijl. Alleen D66 liet een ander geluid horen. “Hoewel het revolutionair is dat het CDA buiten de boot valt, bekruipt met het gevoel dat er veel bij het oude vertrouwde blijft”, vertelt fractievoorzitter Marin Rutgers. “In het voortraject werd ook gekoerst op een raadsbreed akkoord, ook door de grootste partij GemeenteBelangen. Dat blijkt nu niet zo te zijn. Dat vind ik teleurstellend.”

Hilma Hooijer van GemeenteBelangen liet weten daar ook op te mikken, maar volgens haar was er uiteindelijk geen meerderheid voor te vinden. “We zijn wel blij dat er gekeken is naar een coalitieakkoord waar ruimte is voor meerdere partijen. Als partij hebben we ook het idee dat de kiezer door wil gaan op de manier zoals zaken op dit moment in Hoogeveen worden geregeld. De gemeentefinanciën op orde en een stabiel bestuur. Ik hoop dat we als raad samen ons best kunnen doen.”

Zakencollege

Uit de gesprekken met de informateur blijkt dat een grote groep niet verder wil met het zakencollege. De partijen zien het liefste weer wethouders die uit eigen stal komen. “Eigenlijk is iedereen het eens dat elke partij in de coalitie een wethouder aflevert”, aldus Bijl. Een vijfde wethouder wordt niet uitgesloten, kwaliteit staat wel voorop. “Wethouder zijn is een fulltimebaan en Hoogeveen verdient mensen die dat serieus nemen.”

Het advies van de informateur was om via een externe gespreksleider te zoeken naar een collegeakkoord op hoofdlijnen met ruimte voor input van de oppositie. Bijl gaf als laatste nog mee om de komende jaren verder te werken aan het vertrouwen binnen de raad.