Rechten foto: RTV Drenthe

Afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster onderzoekt of woningen in Midden-Drenthe en Hoogeveen verwarmd kunnen worden met restwarmte. De afgelopen maanden heeft de organisatie verkennende gesprekken gevoerd met beide gemeenten en de provincie Drenthe.

Onder de verbrandingsketels van Attero lopen buizen waar water doorheen stroomt. Tijdens het verbrandingsproces wordt dat omgezet in stoom. Een gedeelte gaat naar een turbine in het gebouw om elektriciteit op te wekken. De rest gaat naar bedrijven die op het nabijgelegen Energie Transitie Park. Zij gebruiken het vervolgens weer voor verschillende bedrijfsprocessen zoals het drogen van materialen.

Maar een gedeelte gaat ook weer terug naar de afvalverwerker. “Vaak met een restwarmte van boven de 100 graden Celsius”, legt woordvoerder Robert Corijn uit. “Dat is perfect voor het verwarmen van woningen.”

10.000 huishoudens

Corijn geeft aan dat er nog geen exact plan ligt. De komende maanden wordt eerst een haalbarheidsonderzoek uitgevoerd om te kijken wat mogelijk is. “Daaruit moet blijken of de ideeën die wij hebben ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn.” De drie partijen gaan het onderzoek zelf uitvoeren, zonder hulp van buitenaf. “Dat doen we om kosten te besparen. In Nederland liggen er al veel warmtenetten en daarom is er veel kennis beschikbaar. Daar maken we gebruik van”, aldus de woordvoerder.

De afvalverwerker denkt zelf de komende jaren een grote rol te kunnen spelen in de warmtetransitie. In Drenthe moeten alle gemeenten de overstap maken van aardgas naar een andere energiebron. “Met de restwarmte denken wij al zo’n 10.000 huishoudens te kunnen verwarmen”, vertelt Corijn. “Het is een logische gedachte voor ons om mee te denken in dat proces, en dit is een van de opties die positief uit kan pakken.”

Resultaten

Een aantal technische specialisten gaat kijken naar de kosten van bijvoorbeeld een warmteleiding, warmtenet en het onderhoud daarvan. Ook wordt er uitgezocht of er vergunningen nodig zijn. Mocht een vervolgonderzoek daarna de moeite waard zijn, dan worden partijen van buitenaf ingehuurd om de haalbaarheid te toetsen. Dat zal wel extra kosten met zich meebrengen.

De laatste stap is een inschatting maken van de daadwerkelijke kosten van het gehele plan. In het derde kwartaal komen waarschijnlijk de eerste resultaten binnen. Die worden vervolgens gepresenteerd aan de gemeenteraad.