De Hanze Hogeschool heeft in opdracht van de gemeente Hoogeveen gepeild wat het draagvlak is voor de plannen voor de waterstofwijk Erflanden. Uit de eerste resultaten blijkt dat een kleine meerderheid zich positief uitspreekt over de omzetting naar waterstof.

Studenten van de school hebben in oktober een enquête uitgezet onder de bewoners van de 427 woningen in de Erflanden. De vragenlijst is ingevuld door 121 huishoudens. Daaruit blijkt dat 58% positief de komst van waterstof wel ziet zitten.

Hoogeveen wil dat alle woningen in de wijk worden afgekoppeld van het aardgas. Daarvoor in de plaats kunnen bewoners gebruikmaken van waterstof. De gemeente ontving 4,4 miljoen euro subsidie van het rijk om dat plan te realiseren.

Bijdrage aan het klimaat

In het rapport is te lezen dat de voorstanders het maatschappelijk belang van het project ondersteunen. Het zou volgens hen een positieve bijdrage kunnen leveren in de klimaatcrisis. Verder vindt de groep het een innovatief plan en zien zij het voordeel in van het collectief overstappen. Vooral omdat er nu subsidie beschikbaar is. Enkelen verwachten uiteindelijk lagere energiekosten en vertrouwen in de kwaliteit van waterstof als warmtevoorziening.

Toch heeft deze groep ook bedenkingen bij de transitie. De voorstanders spreken vooral hun zorgen uit over de onduidelijkheid van de plannen. Volgens hen kan slechte communicatie over het project voor een conflict zorgen in de wijk. Daarnaast vragen ze zich af wat de gevolgen zijn als de plannen uiteindelijk niet doorgaan.

Zorgen over kosten

De tegenstanders noemen een stuk minder voordelen. Uit de peiling blijkt dat de groep zich vooral zorgen maakt over de kosten die de overstap naar waterstof met zich meebrengt. Bestaande huizen moeten namelijk worden omgebouwd en krijgen een speciale cv-ketel. Verder zijn er principiële bezwaren waarbij de duurzaamheid van waterstof veelvuldig in twijfel wordt getrokken.

Toch ziet de groep wel één groot voordeel, namelijk het maatschappelijk belang van het project. Overstappen op waterstof zou volgens hen iets kunnen betekenen in de klimaatcrisis.

Geen vertrouwen in gemeente

Tijdens de peiling is ook onderzocht of de plannen voor de waterstofwijk duidelijk zijn bij de bewoners. In het rapport is te lezen dat de bekendheid van de plannen goed is. Toch zeggen respondenten dat er behoefte is aan meer kennis over waterstof. Ook willen ze een stappenplan met wat de wijk precies te wachten staat.

De bewoners zijn matig tevreden over de inspraak die ze krijgen. “Dat is ook een lastig punt, omdat de beslissing om te starten met de waterstofwijk van de gemeente is, waarbij geen inspraak nodig was. Wel inspraak is er over de uitwerking. Uiteindelijk beslissen de bewoners zelf individueel of ze meedoen of niet”, is te lezen in het rapport.

Als laatste focust het onderzoek zich op het thema vertrouwen. Meer dan de helft van de invullers zegt geen vertrouwen te hebben in de beslissingen die de gemeente neemt in het project. Volgens de onderzoekers heeft dat te maken met fouten die in het verleden zijn gemaakt door de gemeente. Eén van de voorbeelden die wordt aangehaald is de ijsbaan in Hoogeveen.

40 procent

De meeste reacties in het onderzoek kwamen van mannen. De meeste huishoudens die reageerden zijn stellen met of zonder kinderen. De verdeling tussen het aantal ondervraagden uit het noorden en zuiden van de wijk is nagenoeg gelijk.

Op dit moment is een kleine meerderheid voor de komst van waterstof. In het rapport is te lezen dat beide groepen ongeveer 40% kans zien dat hun mening alsnog verandert. Het beeld is dat de voorstanders wat meer twijfelen en de tegenstanders wat vaker zeker zijn van hun mening.

Besluit eind 2022

De komende tijd worden er meer metingen uitgevoerd om te onderzoeken of de mening van respondenten veranderd. In het voorjaar volgt een nieuwe peiling. In de naastgelegen en nog te bouwen woonwijk Nijstad-Oost draaien woningen vanaf het begin op waterstof. De wijk ligt naast de gasbehandelingsinstallatie op de NAM-locatie Ter Arlo. Deze NAM-locatie is geschikt voor de aanvoer, opslag en lokale productie van groene waterstof met lokale zonnestroom.

Hoogeveen wil beginnen met waterstof in Nijstad-Oost. Het besluit of en hoe de transformatie naar waterstof in Erflanden gaat plaatsvinden staat eind 2022 op de planning.