De gemeenten Hoogeveen en De Wolden willen dat de voorgenomen geitenstop van de provincie Drenthe van tafel gaat. Ze vinden dat de provincie niet kritisch genoeg heeft gekeken naar het verzoek van het ministerie om geitenhouderijen te weren.

Begin dit jaar vroeg minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) provincies, waaronder Drenthe, om een geitenstop te overwegen. Nieuwe geitenhouderijen zijn dan niet welkom, bestaande mogen niet uitbreiden. Dit omdat er nog onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de omgeving.

Uit eerder onderzoek (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) blijkt dat mensen in een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen verhoogde kans op longontsteking hebben. Sinds 2018 wordt onderzocht waarom dit zo is. De onderzoeksresultaten worden in 2024 verwacht, het onderzoek liep vertraging op in coronatijd.

Concentratie

De provincie wil nu een tijdelijke geitenstop invoeren. Volgens De Wolden en Hoogeveen is dat onwenselijk, omdat er nog ‘geen harde relatie is aangetoond tussen geitenhouderijen en gezondheidsklachten’. Daarbij wijzen de gemeenten erop dat de onderzoeken gedaan zijn in gebieden waar meer geitenhouderijen bij elkaar zitten. “De vraag is dan ook of dit ook geldt in minder geconcentreerde gebieden, zoals Drenthe.” In De Wolden zijn vijf houderijen, in Hoogeveen twee. “Aanvullend onderzoek zal hier wellicht inzage in geven, maar op dit moment is dit nog niet aangetoond”, aldus de gemeenten.

Daarnaast wijzen de gemeenten erop dat er ook positieve gezondheidseffecten zijn gevonden in de onderzoeken. “Zo komt er minder vaak COPD, astma en neusallergie voor rond geitenhouderijen.” COPD-patiënten die bij houderijen wonen hebben overigens wel hevigere klachten en gebruiken meer medicijnen, blijk uit de onderzoeken.

Uitbreiden

Een ander kritiekpunt dat de gemeenten hebben op de geitenstop is dat onduidelijk is wat de stop betekent. Mag een gevestigde geitenhouderij bijvoorbeeld nog wel zijn stal vergroten, zodat de al aanwezige dieren meer ruimte krijgen? vragen ze zich af. “Zo lang dit niet inzichtelijk is, zijn de gevolgen voor geitenhouderijen ook niet duidelijk te overzien”, aldus de De Wolden en Hoogeveen. Ze vinden dat de belangen van de veehouderijen beter meegewogen moeten worden.

Beide gemeenten reageren met een zienswijze op de wijziging van de Omgevingsvisie Drenthe, zoals Gedeputeerde Staten die onlangs heeft vastgesteld. De provincie moet nu besluiten of ze de voorgenomen plannen gaan aanpassen naar aanleiding van de kritiekpunten.