De bouw van de IT-hub in Hoogeveen gaat 1,5 miljoen euro kosten. Het gebouw komt in de buurt van het station en wordt een samenwerkingsplek voor bedrijven en onderwijs. Daarmee hopen de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe hoger opgeleid IT-personeel in de regio te houden.

“Dat zijn de kosten alleen voor de bouw”, vertelt Ico van Slooten, projectleider van de IT-hub bij de provincie Drenthe. “Daarna moet alles natuurlijk nog ingericht worden. Het bedrag zal oplopen tot rond de 2,2 of 2,3 miljoen. Het is wel de bedoeling dat alle instellingen die meewerken gaan bijdragen.”

Voor het hele project hebben de gemeente en de provincie vier miljoen euro uitgetrokken. De bouw van de IT-hub staat gepland in maart en moet na de zomer opengaan.

Broedplaats voor IT-talent

Het idee voor de hub ontstond in gesprekken om verzekeraar TVM in Hoogeveen te houden. De verzekeraar en andere bedrijven hebben hoogopgeleide IT’ers nodig. Die zijn in de regio lastig te vinden. De samenwerking moet daarom een broedplaats gaan worden voor IT-talent en bedrijven stimuleren om in de regio te blijven.

“De komende periode gaat de IT-hub bedrijven actief benaderen om deel te nemen”, legt wethouder Jan Zwiers uit. De eerste concrete voorbeelden van de samenwerking zijn volgens hem al zichtbaar. Nieuwe medewerkers van TVM zijn door Make IT Work opgeleid. Dat is een omscholingstraject op het gebied van IT, georganiseerd door de Hanzehogeschool Groningen.

Digitale transitie

Volgens de initiatiefnemers moet de hub gaan bijdragen aan de werkgelegenheid in Drenthe. “Dan kun je bijvoorbeeld denken aan logistiek, maakindustrie en bijvoorbeeld robotisering”, vervolgt Zwiers. “Studenten van het mbo, hbo en de universiteit komen ook met elkaar in contact. Dat moet het versterken. Het wordt dé plek waar de vraag van het bedrijfsleven gekoppeld wordt aan studenten, talent, kennis en onderzoek.”

Om alles in goede banen te leiden komt er een stichting. Unigarant, dat zich ook aangesloten heeft bij het project, en TVM zijn daar onderdeel van. Wethouders Zwiers is daar blij mee. “Wij zijn van mening dat we ons niet moeten laten verleiden om in besturen te gaan zitten van stichtingen waar het om de bedrijven gaat. Wij geven het zetje en vervolgens moet het zichzelf gaan bedrijven.”

Structurele steun zal er uiteindelijk niet zijn. Zodra de hub eenmaal op gang is, moet het een eigen leven gaan leiden. Naast de eerdergenoemde organisaties doen ook Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool en het Alfa-college mee.