Boeren hebben zich vanavond met trekkers verzameld bij meerdere gemeentehuizen in de provincie. Dat gebeurde in Meppel, Hoogeveen, Beilen en Zuidwolde. Op meerdere trekkers waren protestleuzen te lezen.

De boeren willen met hun aanwezig hun onvrede uiten over het stikstofbeleid van het kabinet. Ze hopen steun te vinden bij de lokale overheden. Dat gebeurde eerder vandaag ook al in Emmen, waar enkele boeren ook inspraken in de gemeenteraad.

Moties

In Hoogeveen kwamen de burgemeester en wethouders voorafgaand aan de raad naar buiten om met de boeren in gesprek te gaan. In Hoogeveen, De Wolden en Meppel zijn hier vanavond ook moties over aangenomen.

De Hoogeveense gemeenteraad heeft een motie aangenomen die de boeren een hart onder de riem steekt. Indieners CDA, VVD, Gemeentebelangen en de SGP vinden het onbespreekbaar dat agrarische ondernemers, op basis van modellen, verplicht worden te stoppen of te verplaatsen. Die oproep kon rekenen op een meerderheid van de raad, 15 van de 27 raadsleden stemden in. De boodschap moet het college binnen twee weken overbrengen aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en aan de politiek in Den Haag.

In buurgemeente De Wolden is een soortgelijke motie aangenomen. Gemeentebelangen, het CDA, PvdA, CU en de VVD vinden de stikstofplannen te ‘onevenwichtig’. Volgens de fracties wordt de landbouw te hard getroffen. Ze hopen daarom dat het kabinet teruggaat naar de tekentafel en kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. Een meerderheid van de raad stemde in. Alleen GroenLinks en D66 stemden tegen.

Tweede Kamer debatteert over boeren

De Tweede Kamer debatteert vanavond over de boerenprotesten. VVD en CDA vinden dat het gesprek met boeren weer op gang moet worden gebracht na alle protesten van de afgelopen weken, waarvan een deel uit de hand liep. Maar de kaders van de stikstofplannen van het kabinet blijven wel staan, zei VVD-fractieleider Sophie Hermans.

CDA-fractieleider Pieter Heerma vroeg steun aan Hermans voor het plan om een verzoeningscommissie met een onafhankelijke voorzitter aan te stellen die het gesprek tussen boeren en kabinet weer op gang moet brengen. “Om de verhoudingen te normaliseren”, aldus Heerma. VVD’er Hermans zei zijn voorstel te steunen.

Ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wil graag dat het gesprek met de boeren wordt hervat. Hij vindt het voorstel van het CDA een “goede suggestie”. Volgens Segers moet boeren ook duidelijk worden gemaakt dat er nog wel perspectief voor hen is in Nederland. “Maar niet meer op de oude manier.”

PVV-leider Geert Wilders en SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij begrijpen niet dat de regeringspartijen vasthouden aan de kaders van de stikstofplannen. “Ga je het gesprek dan niet te veel belasten?” vraagt Van der Staaij zich af. Het zou bij boeren kwaad bloed kunnen zetten, juist omdat zij de stikstofplannen al te veel een “dictaat” vinden, denkt hij.

Maar volgens Heerma bieden de plannen ruimte voor de provinciebesturen om te kijken hoe de stikstofdoelen worden gehaald. Ook vindt hij dat er “te veel partijen in het parlement” zijn die volgens hem doen alsof het hele platteland wordt leeg geveegd. “Zij willen elke poging tot verzoening, tot een gesprek om de zaken te normaliseren, kapotmaken door beelden op te roepen die niet kloppen.”

Onrust onder boeren

De bijeenkomsten bij de Drentse gemeentehuizen zijn vanavond allemaal rustig verlopen. Eerder deze maand maakte het kabinet de stikstofplannen voor Nederland bekend. Sindsdien is het onrustig onder boeren en zijn er tal van protesten geweest.

Uit de plannen van het kabinet blijkt dat de gemiddelde stikstofuitstoot in Nederland met ongeveer 40 procent gereduceerd moet worden. Rondom kwetsbare natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden, is dat 70 procent. Drenthe heeft relatief veel van zulke gebieden.

‘Uitermate dom’

De avond dat de stikstofplannen bekend werden gemaakt, verzamelden boeren zich al langs verschillende snelwegen. Deze week verhardden de protesten met meerdere blokkades, in Drenthe bijvoorbeeld op de A28 en de A37. Op andere plekken in het land werd de politie belaagd. Verder werd CDA Tweede Kamerlid Boswijk thuis opgezocht en werd een giertank geleegd bij het huis van minister Van der Wal.

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins riep gisterochtend nog op tot kalmte. Hij begrijpt de wanhoop van sommige boeren, maar vreest dat met snelwegblokkades de steun voor boeren afneemt. Ook noemde hij het opzoeken van politici ‘uitermate dom’.

Twee arrestaties in Drenthe

In Drenthe werden gisteravond twee mannen opgepakt bij een blokkade van knooppunt Holsloot op de A28. De 23-jarige Hoogevener werd opgepakt op verdenking van poging tot doodslag omdat hij met zijn trekker zou hebben geprobeerd in te rijden op de politie. Het Openbaar Ministerie zwakte die verdenking vandaag af naar bedreiging en het veroorzaken van gevaar op de weg. Een 49-jarige Emmenaar werd gearresteerd omdat hij een bevel van de politie niet zou hebben opgevolgd en omdat hij zou hebben gereden onder invloed. Beide mannen zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Voor maandag staan nieuwe boerenacties gepland.