De bibliotheek in Hoogeveen start vanaf 7 juni met een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Bij het meldpunt kunnen mensen terecht die hulp nodig hebben bij het regelen van zaken bij de overheid. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huur- en zorgtoeslag, studiefinanciering, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkeringen. 

De bibliotheek heeft het informatiepunt in het leven geroepen, omdat alle dienstverlening steeds vaker via het internet verloopt. Dat blijkt lastig voor veel mensen. Zij kunnen nu terecht bij het IDO.

Het IDO is gratis voor iedereen. Mensen hoeven geen lid te zijn van de bibliotheek.