De gemeenteraad in Hoogeveen staat voor een moeilijke opgave. Vanavond werden de bezuinigingen op het sociaal domein besproken. Het voorstel om 107.000 euro te korten op het inkomen van minima werd uiteindelijk geschrapt.

Op tafel lag een voorstel om één miljoen euro te bezuinigen op het sociaal domein. Het gaat daarbij om 425.000 euro voor de jeugdzorg, 298.000 euro voor de WMO, 190.000 euro voor re-integratie en 107.000 euro op het inkomen van minima. De laatstgenoemde bezuiniging werd uiteindelijk uit het voorstel gehaald. De maatschappelijke gevolgen zouden te groot zijn, volgens een groot deel van de raad.

Gat in de begroting

De PvdA, CDA, SP, ChristenUnie en Lijst van Hien kwamen gezamenlijk met een amendement. “Dit was een pijnlijk punt”, zegt Inge Oosting van de PvdA. “Hiermee wordt wel degelijk een afspraak geschonden die we met zijn allen hebben gemaakt, maar de situatie van de kwetsbaren weegt vele malen zwaarder.” Hetty Bouius van het CDA valt haar bij: “Het raakt je en het breekt je.”

Wethouder Derk Reneman heeft begrip voor de wijziging, maar wil wel duidelijk maken dat het probleem op deze manier verschoven wordt. “Er zal een gat in de begroting ontstaan. Vanuit het college kunnen wij constateren dat alle aspecten in overweging zijn genomen. Het is aan uzelf om de juiste keuze te maken.”

D66 en VVD stemden tegen het amendement, omdat er geen dekking is voor het gat. Door de wijziging zal de gemeente op zoek moeten naar een oplossing.

Schrappen

De SP stelde zelfs voor om de bezuinigingen volledig te schrappen. “Na tien jaar bezuinigen op het sociaal domein zijn we echt aan de ondergrens beland”, liet fractievoorzitter Jutta van den Oord weten. “Ik hoop dat de fracties in hun hart kunnen kijken en instemmen met dit plan.” Dat voorstel werd door de andere partijen als onverstandig gezien.