De gemeente Hoogeveen gaat vanaf 20 februari de belastingaanslagen versturen. De gemeentelijke belastingen zijn een belangrijke inkomstenbron van de gemeente.

Kwijtschelding

Deze week kregen 435 inwoners met een laag inkomen het formulier om kwijtschelding aan te vragen. Een deel van de inwoners, 930, komt standaard in aanmerking voor kwijtschelding. Dat wordt landelijk getoetst. De gemeente hoopt op deze manier de mensen te helpen die tijdens de landelijke toetsing net buiten de boot zijn gevallen. Ook ondernemers kunnen om uitstel vragen.

Geen verhoging huurders

Voor huurders verandert er niets. De kosten voor de overige heffingen zijn gelijk aan vorig jaar. Mensen met een koophuis of ondernemers met een eigen pand ontvangen een aanslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb). Voor een huis met een gemiddelde waarde van 200.000 euro betekent dat 7 euro per maand meer dan vorig jaar.

Scala

De verhoging van de ozb is een politieke keuze. In de begroting voor 2021 is opgenomen de ozb met 0,7% te verhogen. De gemeente kan met het geld onder andere straten, wegen en voet- en fietspaden aanleggen. Door de verhoging kwam er ook een bedrag van 92.000 vrij. Dat geld wordt gebruikt om kunstencentrum Scala te redden.