Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 8 juni zetten aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort en Equans én Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) tussen 10.00 en 15.00 uur, de hekken van de rioolwaterzuivering Echten aan de Nijstad 7 in Hoogeveen open voor publiek. Geïnteresseerden krijgen de unieke kans om een kijkje te nemen op de bouwplaats voor de renovatie van de zogeheten slibgisting én de volledige nieuwe bouw van een duurzame groengasinstallatie. Ook krijgen bezoekers een rondleiding over de rioolwaterzuivering die al het afvalwater zuivert van de gemeente Hoogeveen en het grootste deel van de gemeente De Wolden. Daarnaast zuivert rioolwaterzuivering Echten ook het rioolwater uit de kernen Elim en IJhorst (gemeente Staphorst).

 

Groen gas voor ongeveer 2.000 huishoudens uit rioolwater
Naast de in werking blijvende rioolwaterzuivering (de winkel blijft open) voeren het waterschap, Van Hattum en Blankevoort en Equans de komende jaren twee projecten uit. De installatie voor het verwerken van rioolslib wordt gerenoveerd én uitgebreid met een gasfabriek waarmee het waterschap groen gas gaat produceren, warmte uit gezuiverd afvalwater gaat hergebruiken en in een later stadium CO₂ gaat afvangen dat bij de productie van groen gas vrijkomt.

“Waterschappen uit het hele land kijken nieuwsgierig over onze schouder mee”, vertelt dagelijks bestuurslid Miranda Wesselink. “Het slib dat bij het zuiveren van rioolwater als restproduct overblijft,  vergisten we eerder altijd al tot biogas. Maar nu gaan we nog een duurzame stap verder: het biogas gaan we extra filteren en opwaarderen tot groen gas, zodat het van aardgaskwaliteit is en we het kunnen aansluiten op het gasnet. De verwachting is dat we voor het gemiddelde gebruik van ongeveer 2.000 huishoudens groen gas kunnen leveren. Iedereen is van harte welkom om ter plekke tekst en uitleg te krijgen op de Dag van de Bouw.”

 

Elektrisch materiaal

Het project op rioolwaterzuivering Echten is een goed voorbeeld van hoe Waterschap Drents Overijsselse Delta en de bouwcombinatie circulair en duurzaam willen werken. Zo wil het waterschap steeds minder primaire grondstoffen gebruiken, maar in plaats daarvan juist grondstoffen terugwinnen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en energie en warmte winnen uit rioolwater. Om te voldoen aan de stikstofnormen, wordt het gehele project emissiearm uitgevoerd. Dit betekent dat vrijwel alleen wordt gewerkt met elektrisch materiaal.

 

Wasje draaien en dan…?

WC doortrekken, wasje draaien, onder de douche…. Waar gaat dat al dat vieze water eigenlijk heen en hoe wordt het schoongemaakt? En wat mag er nu wel en niet het riool in? Tijdens de Dag van de Bouw wordt hier meer over verteld tijdens de rondleiding op de rioolwaterzuivering. Medewerkers leggen uit hoe het waterschap afvalwater schoonmaakt voordat het weer terugstroomt naar de natuur, in dit geval naar de Hoogeveensche Vaart.
Koffie, thee en ranja staan klaar en de toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Belangrijk om te weten: de rioolwaterzuivering is niet toegankelijk voor zwangere vrouwen of personen met een zwakke gezondheid.

 

Dag van de Bouw
De jaarlijkse Dag van de Bouw is dé open dag voor bouwlocaties in heel Nederland. Op deze dag kunt u kennis maken met de bouw en infra en zien hoe belangrijk dit is. De Dag van de Bouw wordt dit jaar voor de 17e keer georganiseerd.