Hoogeveen kan aan de slag met de binnenstad. De gemeente krijgt 2,6 miljoen van de provincie om het centrum sterker te maken. Dat moet compacter en groener worden, er moeten woningen bijkomen, de fietsvoorzieningen moeten beter en de winkelstraat en de culturele instellingen moeten beter met elkaar worden verbonden.

Dat is in een notendop waar de miljoenen van het Regiostedenfonds voor ingezet moeten worden.

Opnieuw minder winkelruimte

Hoogeveen is net als de andere Drentse steden al jaren bezig om het aantal winkelpanden kleiner te maken en het centrum aantrekkelijker. Eerder kreeg de stad daar al provinciaal geld voor uit het Binnenstadsfonds van de provincie. Maar, zoals oud-wethouder Erik Giethoorn vlak voor zijn afscheid in een reportage van RTV Drenthe een jaar geleden al concludeerde: “Hoogeveen is op de helft. We moeten tienduizend vierkante meter leegstaand winkeloppervlak uit de markt halen en we zitten nu op vijfduizend. Maar de coronacrisis kan er nog voor zorgen dat het meer gaat worden.”

In diezelfde reportage waarschuwde gedeputeerde Henk Brink: “Er was en is veel leegstand. We moeten naar veel kleinere winkelgebieden in de Drentse binnensteden. Ik denk dat we een mooie start gemaakt hebben, maar we zijn er nog lang niet.”

Met het nieuwe geld gaat Hoogeveen proberen een aantal diepe winkelpanden aan de Hoofdstraat kleiner te maken. Zo neemt het aantal vierkante meters aan leegstand af en kunnen aan de achterzijde, waar nu nog winkelruimte is, woningen worden gebouwd. Op deze manier denkt de gemeente twee vliegen in een klap te slaan. Daarnaast blijft Hoogeveen inzetten op het proberen te verhuizen van winkels in de aanloopstraten van het kernwinkelgebied naar de Hoofdstraat.

Meer wonen in het centrum

Gedeputeerde Cees Bijl ziet ook dat Hoogeveen winkelruimte moet inruilen voor woonruimte: “Door winkels te verkleinen ontstaan er mogelijkheden voor woningbouw rondom het Nicolaas Beetsplein en het Bilderdijkplein. Daarnaast wordt een woningmarktonderzoek uitgevoerd om richting te kunnen geven aan deze transformatie.” In de vrij gekomen winkelruimte kunnen gebouwen met woonlagen van drie of vier verdiepingen komen.

Meer ruimte voor de fietser

In de afgelopen jaren is al geïnvesteerd in de bereikbaarheid en de veiligheid van fietsers in het stadscentrum, weet Bijl. “Met behulp van het Regiostedenfonds wordt de afronding van verschillende fietsverbindingen van het centrum naar het winkelgebied en de fietsenstalling gerealiseerd. Denk aan veiligere voet/-fietsverbindingen en oversteekplaatsen van de Notaris Mulderstraat, Rembrandtstraat en Prinses Beatrixstraat. Ook moeten er een tweede fietsenstalling en andere fietsvoorzieningen in het stadscentrum komen.” Daarnaast staan een fietsverbinding vanaf het Haagje naar de huidige fietsenstalling, betere bewegwijzering en losse fietsenrekken op het verlanglijstje van de gemeente.

Winkelstraat en cultuur

Met het geld van de provincie moet Hoogeveen bovendien een verbinding zoeken tussen de winkelstraat, ontspanning en cultuur. Hoe dat eruit moet gaan zien is niet bekend. De provincie wil in ieder geval dat de ‘fysieke kwaliteit van het poppodium (Het Podium) beter moet, vooruitlopend op het uiteindelijk verder indikken van het cultureel complex De Tamboer’.

Of dat gaat lukken is maar de vraag, want de gemeente Hoogeveen heeft onlangs de plannen van het samenvoegen van alle culturele voorzieningen in één cultuurhuis laten varen. Het geld is op. Daarmee is onder andere het naar De Tamboer verplaatsen van Het Podium, dat helemaal aan de andere kant van het centrum zit, van de baan. Misschien dat de nieuwe cultuurnota daar binnenkort duidelijkheid over gaat verschaffen.

Nog meer groen

Het in de afgelopen zestig jaar flink versteende hart van Hoogeveen is de afgelopen jaren al groener geworden. Grote plantenbakken met veel soorten bloemen markeren in de zomer de plek waar ooit het kanaal liep in de brede Hoofdstraat. Maar het centrum moet nog groener. Er komen plantenbakken en bomen bij. Dat zou goed zijn voor de biodiversiteit en bomen leveren bovendien schaduw als het warm is.

Daarnaast wordt met de aanleg van een natuurpad in park Dwingeland de biodiversiteit verbeterd. Met de herinrichting van het Nicolaas Beetsplein wil Hoogeveen naast een flinke vergroeningsimpuls ook iets bouwen zodat water bij flinke onweersbuien tijdelijk vast gehouden kan worden in plaats van dat het direct via het schoonwaterriool wordt afgevoerd.

Ook voor Emmen, Assen en Meppel

Hoogeveen gaat de 2,6 miljoen gebruiken voor 15 projecten. Het is de eerste stad die geld krijgt uit het Regio Steden Fonds. Assen, Emmen en Meppel mogen ook gebruik maken van het fonds, waar in totaal 14,4 miljoen klaarligt. Ten minste 30 procent van het geld moet worden besteed aan het verbeteren van de bereikbaarheid per fiets.