Natuurbeschermers maken zich zorgen over dassen bij het bedrijventerrein Riegmeer-Noord in Hoogeveen. Zuivelfabrikant Fage wil langs de Hollandschedijk een fabriek bouwen. Vlakbij het perceel ligt een dassenburcht met twaalf holen. Die zou volgens Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe in gevaar komen.

Zowel aan de westzijde als de oostzijde van het perceel zitten dassenburchten. Volgens de Dassenwerkgroep is vooral die aan de westzijde in gevaar. De beschermde dieren genieten daar van een stuk bos, maar de natuurbeschermers zijn bang dat er in de toekomst bomen gekapt worden. “Met klem wijzen we u erop dat volgens de Wet Natuurbescherming de das en zijn burcht wettelijk zijn beschermd. Volgens de Gedragscode Bosbeheer mag binnen een straal van twintig meter van een dassenburcht niet worden gekapt.”
Daarom wil de werkgroep dat de gemeente de grenzen van de toekomstige fabriek aanpast. “Zodat dat het bos met de twaalf holen buiten het oppervlak van het zuivelcomplex komt te liggen.”

Tekst gaat verder onder foto

Geen maatregelen

De gemeente laat weten sinds kort op de hoogte te zijn van de dassen. “Het bosperceel aan de westzijde van het plangebied ligt reeds buiten het oppervlak van de kavel voor de fabriek van Zuivelproducent Fage”. Verdere maatregelen zouden daarom niet nodig zijn op het moment.

In een reactie laat de dassenwerkgroep weten vraagtekens te hebben bij de uitleg van de gemeente. Ze betwijfelen of de grote dassenburcht buiten het gebied van Fage ligt. Een andere partij, Stichting Das&Boom is verbaasd dat de plannen zich in een vergevorderd stadium bevinden terwijl er geen natuurtoets is verricht. Die is nodig voor een ontheffing voor de Wet natuurbescherming.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat die toets wel is uitgevoerd en het perceel vrij is verklaard.

Tunnels

Ook over de burcht aan de oostzijde maakt de werkgroep zich zorgen. Eén daarvan ligt bij een pingoruïne. Dat is een plas, maar was in de ijstijd een heuvel. “Wij vragen ons af wat er in het plangebied gaat gebeuren met de dassenburchten”, schrijft de werkgroep in een brief richting de gemeente.

De burcht aan de oostkant valt niet onder het gebied waar de fabriek van Fage komt, maar is in het verleden wel aangestipt als mogelijk toekomstig bedrijventerrein. Hoogeveen gaat daarom onderzoek doen wat er moet gebeuren met het gebied. “In welke mate vervolgens aanvullende voorzieningen ter bescherming noodzakelijk zijn, moet blijken uit dit vervolgonderzoek.”

Daarnaast zijn de natuurbeschermers benieuwd wat voor maatregelen de gemeente nog meer gaat nemen om de dieren te beschermen. Bijvoorbeeld met de komst van dassentunnels bij nieuwe aan te leggen wegen. Daarover kan de gemeente nog niets zeggen. “De aanleg van wegen rondom de pingoruïne is echter in een later stadium voorzien en zal zeker niet plaatsvinden tot de conclusies en aanbevelingen op dit punt helder zijn en zijn meegenomen in de plannen.”