Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in de eerste helft van dit jaar gestegen. Hoogeveen is op Assen na de gemeente waar de meeste overlast wordt ervaren, hoe kan dat?

Ruim driehonderd meldingen van jeugdoverlast kwamen er in de eerste helft van het jaar binnen bij de politie. De meldingen komen met name uit de plaats Hoogeveen zelf en niet uit de dorpen in de gemeente. De meeste overlast wordt ervaren in het centrum, De Weide, Hoogeveen-Zuid, Krakeel en Wolfsbos.

“De overlast is vooral op voor jongeren aantrekkelijke plaatsen op straat, zoals in parken, winkelcentra en bij sporthallen. Die overlast varieert van geluidsoverlast, het lastig vallen van mensen bij de supermarkt en steentjes gooien naar woningen, tot drugsgebruik en vuurwerkoverlast en het afval dat achterblijft”, laat de gemeente Hoogeveen weten.

Corona

Tijdens de coronacrisis is landelijk een trend te zien dat er meer meldingen van jeugdoverlast worden gedaan. Ook in Hoogeveen is dat duidelijk zichtbaar. In het coronavrije jaar 2019 kwamen er in het eerste half jaar 174 meldingen binnen, in de eerste helft van vorig jaar steeg dat aantal naar 289 en dit jaar stopte de teller op 314.

Het gaat de gemeente te ver om te stellen dat de jeugd ook echt meer overlast veroorzaakt in de coronatijd. “Het kan zijn dat er sprake van een stijging van de meldingsbereidheid van mensen, doordat mensen meer thuis zijn en zich zorgen maken over de volksgezondheid”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Daarbij houdt de politie, in nauwe samenwerking met de boa’s van de gemeente, actief toezicht op naleving van de coronamaatregelen.”

Wel ziet de gemeente dat jongeren naarmate de duur van de maatregelen langer werd, en na maanden van thuisonderwijs, elkaar vaker buiten opzochten.

Daling

Hoogeveen stelt dat de piek inmiddels voorbij lijkt en gaat geen extra maatregelen nemen. De herrieschoppers zijn voor een belangrijk deel al in beeld. “De jeugdagent en jongerenwerker hebben contact met overlastgevende jongeren en hun ouders. De overlast is inmiddels flink gedaald”, klinkt het vanuit het gemeentehuis.

“Voor onze hele gemeente geldt dat wij via jongerenwerkers, jeugdagenten en handhavers actief de jeugd op de bekende plekken opzoeken en in contact staan, altijd het gesprek aangaan en waar nodig corrigerend optreden.”