De wereld gaat langzaam weer open en dat betekent dat mensen weer makkelijker op pad kunnen gaan. Albert Metselaar en Bert Duinkerken roepen daarom Hollandschevelders op, om de vlag van het dorp mee te nemen op reis. “Laat maar waaien die Hollandscheveldse vlag!”

Beide mannen hopen de vlag op zoveel mogelijk plekken te zien. “Al onze grote steden, alle bekende musea, ieder land, ze hebben punten die het waard zijn om met u en de vlag verenigd te worden. En zo laten we zien wie we zijn, waar we zijn, en dat we als Hollandschevelders wereldburgers zijn, net zo goed als we iets eigens hebben.”, schrijft Metselaar in een bericht.

“We kunnen nu weer samen trots zijn op ons mooie symbool, ONZE vlag van ONS dorp. En ja, er zijn zoveel andere dorpen met een waardevolle geschiedenis en uitstraling. Maar als Toekianen gaan we toch gewoon voor Toekie en omstreken?”

Geschiedenis

De vlag van Hollandscheveld is geregistreerd op 6 april 1995 door het Vlaggen Documentatie Centrum in Amsterdam, en daarmee een beschermd dundoek. Het is een symbool van eerbied en verbondenheid met dorp en omgeving.

“De schop op de vlag is de oude ‘schoffel’, waarmee het werk in het veen begon, om de bovenlaag te verwijderen. Wat na het turfgraven bleef was de ondergrond, verbeeld door het geel van het zand, en de vele wijken en opgaanden, weergegeven door het blauw”, vertelt Metselaar. “De schoffel staat ook op het puntje van de Hervormde kerk, maar is daar iets anders uitgevoerd, omdat hij daar als windvaan moest fungeren. Wij hebben geen haan of kip centraal in het dorp, maar een symbool van hard werken. Dat is uniek in de wereld. Iets waarmee je de trots uitdraagt, die je mag voelen als je terugkijkt op de geschiedenis van hardwerkende mensen, veen- en landarbeiders. Met de vlag dragen we tevens solidariteit uit.”