Eigen bed voor kinderen uit arme gezinnen in Hoogeveen

Bij veel gezinnen die in armoede leven slapen kinderen bij hun ouder(s) in bed, want... [ . . . ]