De gemeente Hoogeveen gaat de komende jaren extra op de centen letten. In 2025 moet er 19 miljoen euro in de spaarpot zitten. Op basis van de meerjarenprognose die Hoogeveen vandaag naar buiten heeft gebracht lijkt dat bedrag zelfs op te lopen tot 33,6 miljoen.

Volgens het college gaat dat ontspanning geven in de begroting. Een onverwachte tegenvaller of een achterblijvende bezuinigingsmaatregel kan de gemeente dan opvangen.

Structurele risico’s

Toch is de huidige begroting nog niet robuust. Hoogeveen heeft te maken met structurele risico’s. De gemeente loopt nu nog in pas met de taakstellingen voor het sociaal domein vanwege extra inkomsten van het Rijk. Het gaat om zo’n 5 miljoen voor jeugdzorg in 2022. Toch bestaat de kans dat de taakstellingen niet op een maatschappelijk en wettelijk aanvaardbare manier zijn in te vullen.

Wethouder Derk Reneman legt uit: “We moeten wel blijven werken binnen de wet. Als college begrijpen we ook dat bezuinigingen op het sociaal domein pijnlijk zijn voor de samenleving. Maar we kunnen natuurlijk niet de grenzen gaan opzoeken. Het is in het verleden vaker fout gegaan, dus we moeten goed nadenken hoe het herontwerp van sociaal domein eruit gaat zien.” Dat nieuwe plan moet in februari 2022 klaarliggen.

Verder blijven de uitgaven in het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen en wegen laag. De gemeente loopt daarmee het risico in de toekomst juist meer te moeten investeren. Ook zijn de geschatte parkeerinkomsten nog onzeker. “Corona heeft daar invloed op gehad”, vertelt Reneman. “We zien de parkeeropbrengsten wel weer stijgen. Het is bedoeling dat we volgend jaar 2019 evenaren.” In dat jaar werden er tariefsverhogingen doorgevoerd. De geschatte en gerealiseerde opbrengsten kwamen nagenoeg overeen.

Hand blijft op de knip

Wel zijn er kansen. De nieuwe verdeling van het gemeentefonds kan volgens het college goed uitpakken voor Hoogeveen. De inkomsten uit het fonds staan namelijk beter in balans met de opgaven van gemeenten. Dat zou een structureel financieel voordeel moeten opleveren de komende jaren.

De voordelen wegen daarmee nog niet op tegen de nadelen. “Het betekent nog jaren van budgettaire discipline, terughoudendheid met ambities, versterking van de financiële functie en organisatieverandering”, aldus het college.

Investeringen

In totaal investeert Hoogeveen zo’n 35 miljoen in de periode van 2021 tot en met 2025. De uitschieters volgend jaar zijn onderwijshuisvesting en de renovatie van bestaande kunstgrasvelden. Daar wordt 2,5 miljoen en respectievelijk 1,3 miljoen in geïnvesteerd. Met de raad is afgesproken dat er zo’n 6,5 miljoen per jaar geïnvesteerd mag worden. Dat getal kan nog uitlopen.

De gemeente kreeg eerder al 2,6 miljoen van de provincie om het centrum sterker te maken. Dat moet compacter en groener worden, er moeten woningen bijkomen, de fietsvoorzieningen moeten beter en de winkelstraat en de culturele instelling moeten beter met elkaar worden verbonden.