SCHAKEN – De zes schakers die een kort geding hadden aangespannen tegen de Nederlandse schaakbond en de gemeente Hoogeveen zijn door de voorzieningenrechter in het ongelijk gesteld. Ze moeten daarom een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Het toernooi in het gemeentehuis van Hoogeveen begint vrijdag.

“De voorzieningenrechter oordeelt dat het schaaktoernooi van dusdanig hoog niveau is dat het hier niet om een amateursporttoernooi gaat. De huidige regelgeving laat niet toe dat wedstrijden als deze worden georganiseerd zonder dat de deelnemers beschikken over een coronatoegangsbewijs. Een gemeente is bij uitstek gehouden deze regelgeving na te leven. Zij is immers het bevoegd gezag dat moet toezien op naleving van deze regelgeving”, staat in een schriftelijke verklaring.

‘Niet ergens anders’

De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de schaakbond het toernooi, dat al lang in voorbereiding is, niet op het laatste moment ergens anders hoeft te organiseren. Van de bond kan niet worden verlangd, aldus de rechter, dat ze de belangen van een handvol schakers stelt boven de belangen van de schaakbond en de andere deelnemers.

De gemeente Hoogeveen heeft het NK voor mannen en vrouwen als ‘evenement’ aangemerkt, omdat het in het gemeentehuis plaatsvindt. Daardoor hebben alle deelnemers een geldige QR-code nodig en kan de verplichting ontstaan om zich dagelijks te laten testen op het coronavirus.

Het kort geding was aangespannen door onder andere Lucas van Foreest, de titelverdediger. Volgens het zestal is testen niet noodzakelijk, omdat het in strijd is met het topsportprotocol van NOC*NSF. Bovendien vinden de schakers dat de verplichting ten koste gaat van hun prestaties.

Burgemeester Loohuis: ‘Het goede voorbeeld geven’

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen is blij met de uitspraak. “Als wij de invoering van het coronatoegangsbewijs handhaven bij evenementen, theater, horeca, buurthuizen en sportverenigingen, dan zijn we daar zelf ook aan gehouden”, zegt hij. “De organisatie van het schaaktoernooi en de gemeente Hoogeveen hebben een samenwerking van twintig jaar; de gemeente is altijd host van het toernooi. We hebben met de organisatie goede afspraken gemaakt. Wij beschouwen deze activiteit als een evenement en staan op het standpunt dat wij als gemeentelijke overheid het goede voorbeeld moeten geven. Het schaaktoernooi gaat dus vrijdag van start in het Raadhuis en de schakers wordt gevraagd zich te houden aan het coronaprotocol door het coronatoegangsbewijs te laten zien.”