De gemeenteraad in Hoogeveen gaat 10 maart een besluit nemen over de uitbreiding van Green Planet in Pesse. Opmerkelijk is dat het college van burgemeester en wethouders geen advies geeft wanneer het bestemmingsplan bij de raad in stemming wordt gebracht.

“Normaal gesproken heeft het college een mening over het plan”, legt wethouder Jan Zwiers uit. “Dus het klinkt natuurlijk vreemd dat we er deze keer niks over zeggen. Maar, de plannen worden nu al door drie verschillende colleges behandeld. Wij zijn gebonden aan afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Het lijkt ons daarom de beste manier om ons objectief op te stellen.

Zowel voor- als tegenstanders mengen zich flink in het debat over de uitbreiding. Dat speelt volgens het college een belangrijke rol om neutraal te blijven. “Wij hebben gekeken of de procedures goed zijn verlopen. De raad moet straks beslissen”, zegt Zwiers. Volgends de wethouder zijn de procedures goed verlopen.

‘Niks veranderd’

Ondernemer Edward Doorten wil zijn tankstation Green Planet in Pesse verder uitbreiden. Hij mikt op een overdekt tankeiland, een vrachtwagenparkeerplaats, klimbos (Green Edge) en een evenemententerrein met klim/uitkijktoren. Omwonenden zien vooral de komst van de toren niet zitten. Die zou te hoog zijn en de verlichting die erop komt zou voor lichtvervuiling zorgen.

De plannen voor de toren zijn inmiddels aangepast. Volgens Doorten is de toren ranker en lager. Het zicht vanuit de uitkijktoren richting Pesse wordt door een extra groot privacyscherm afgeschermd. Hierdoor zouden bewoners minder last hebben van de verlichting. Actiegroep Gien Planet gaf eerder al aan dat er eigenlijk niks veranderd. De toren blijft volgens hen zichtbaar.

Naast aanpassingen aan de toren en het led-scherm zijn er in het plan ook aanpassingen in het aantal kleinschalige muziek-, sport- en cultuurevenementen met een voorinschrijving. Was er eerst sprake van tien activiteiten per jaar, nu gaat het om vijf evenementen met maximaal duizend bezoekers. Bovendien mogen er maximaal 420 bezoekers tegelijkertijd zijn en eindigen de activiteiten om uiterlijk 23.00 uur. Deze aanpassingen zijn wel naar tevredenheid van Actiecomité Gien Planet.

Reactie op zienswijzen

De uitbreiding zorgt al langere tijd voor weerstand in Pesse. Omwonenden konden de plannen van december 2019 tot en met eind januari 2021 bekijken. Inmiddels zijn er 153 zienswijzen ingediend. Volgens Zwiers zijn die inmiddels afgehandeld. “Binnenkort krijgen de mensen een bericht hoe daar mee is omgegaan.”

Begin februari wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom Green Planet. Op 17 februari volgt een debat en op 10 maart staat het besluit gepland.