Rechten foto: RTV Drenthe

De gemeente Hoogeveen wil maximaal twaalf evenementen per jaar toestaan bij Strand Nijstad. Een groep omwonenden ziet dat niet zitten. Zij vrezen een toename in verkeersdrukte rondom de plas.

Het plan voor de komst van evenementen naar het recreatiegebied heeft een aantal weken ter inzage gelegen. In totaal hebben acht mensen gezamenlijk een zienswijze ingediend. Niet alleen de verkeersproblematiek is volgens de indieners een probleem, ook vinden ze de plannen voor handhaving ‘weinig hoopgevend’.

Handhaving

De gemeente laat in een reactie weten dat het gaat om een kleine toename van de drukte. Dat kan opgevangen worden met de parkeerplekken die er momenteel zijn, zegt Hoogeveen. Ook zouden de wegen goed genoeg zijn om problemen te voorkomen. Daarnaast wordt er meer ingezet op het gebied van handhaving. De gemeentelijke handhavers zullen straks meer zichtbaar zijn.

Netbeheerder Tennet heeft ook een zienswijze ingediend. Het bedrijf zegt geen voorstander te zijn om gronden onder de hoogspanningsverbinding te gebruiken voor evenementen. Tennet wijst op de risico’s van net neervallen van ijs(pegels), sneeuw en verontreinigen van de masten bij bepaalde weersomstandigheden.

Bij de aanvraag voor een vergunning van een evenement belooft Hoogeveen de aanvraag ter beoordeling en goedkeuring bij Tennet neer te leggen. Na akkoord van het bedrijf wordt de vergunning pas afgegeven legt de gemeente uit.

Paviljoen

Het bestemmingsplan maakt ook de uitbreiding van Paviljoen Nijstad mogelijk met zo’n 240 vierkante meter. Als toevoeging komt er een bedrijfsgebouw op het terrein dat onderdak moet bieden aan een duikschool, indoor- en outdoorsporten en toiletvoorzieningen.