De gemeente Hoogeveen heeft nog een flink bedrag in de subsidiepot zitten voor lokale dorpsinitiatieven. Ruim 48.000 euro is nog niet gebruikt, daarom komt er een nieuwe ronde om alsnog subsidie aan te vragen. 

Sinds 2016 ontvangt de gemeente elk jaar een bedrag vanuit de provincie om lokale initiatieven te ondersteunen die de leefbaarheid op het platteland een impuls geven. De laatste keer dat dit bedrag werd toegekend was in 2020. Vanwege de coronacrisis is het bedrag doorgeschoven naar 2021. Veel aanvragen zijn er niet geweest, uiteindelijk is er van de 56.721 euro die beschikbaar is 8419 euro toegekend. 

Onkruidborstel 

Plaatselijk Belang Noordscheschut is één van de gelukkige aanvragers en investeert 2500 euro in de aankoop van een mechanisch aangedreven onkruidborstel. Dorpsbelangen in Fluitenberg wil met de 2089 euro aan subsidie twee banken en één picknickbank kopen. Nieuwlande krijgt 3000 euro toegekend voor een jubileumkrant en tentoonstelling, terwijl Speeltuinvereniging Kindervreugd in Elim een scherm voor boven de zandbak koopt van 830 euro.  

Een speciale commissie, waarin 3 bewoners uit Hoogeveen zitten, beoordelen jaarlijks de verzoeken. De Werkgroep kunst en cultuur uit Noordscheschut krijgt geen subsidie. Volgens de commissie versterkt nieuwe feestverlichting de burgerkracht/leefbaarheid niet.