De gemeente Hoogeveen gaat gebruik maken van een proef met Buurtgezinnen. De organisatie koppelt families die een steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een sociaal gezin uit de buurt. Ouders worden zo ontlast en kinderen krijgen extra aandacht. Ook jeugdhulp hoeft dan minder vaak ingezet te worden.  

Het initiatief is gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Een term die nog steeds opgaat volgens coördinator van het project Heidy Bouma. “Vroeger had je vrienden en familie dichtbij. Tegenwoordig zijn families minder hecht en wonen mensen verder weg, zorgen voor elkaar is daarom lastiger. Dit project toont aan dat mensen elkaar nog steeds willen helpen.” 

Steungezin en vraaggezin

Het gezin dat hulp nodig heeft kan een beroep doen op een steungezin. Het gaat voornamelijk om laagdrempelige zorg. “Het kan bijvoorbeeld gaan om alleenstaande ouders met meerdere kinderen. Als een kind ADHD heeft kan dat best intensief zijn”, vertelt Bouma. “Het kind wordt dan een dagdeel in de week opgevangen door het steungezin. Dat zorgt voor meer rust bij de ouders.” 

Gezinnen worden van tevoren wel gescreend, de coördinator zorgt voor juiste de koppeling. “Ik ga kennis maken met beide gezinnen en inventariseer wat de wensen zijn. Alles gebeurt op vrijwillige basis. Vervolgens gaan ze een proefperiode aan van meestal een maand of twee. Daarna hebben we weer contact. Kinderen komen zo minder snel in de zwaardere zorg terecht.” 

Ook nieuwkomers in de wijk of gezinnen die leven in armoede kunnen gebruik maken van de hulp. Bijvoorbeeld om nieuwe contacten te leggen.  

Respons

Bouma zegt verrast te zijn door de respons. “Het is echt onvoorstelbaar, ik kreeg zelfs in het weekend nog mailtjes met aanmeldingen.” Binnen een aantal dagen hebben acht steungezinnen zich aangemeld. Het aantal gezinnen dat om hulp vraagt wordt nog in kaart gebracht vertelt de coördinator. Het is vaak best nog wel een drempel voor gezinnen om zich aan te melden voor hulp.” 

Afgelopen jaar startte de proef al in Meppel, dat leverde hoopgevende resultaten op. Jong en oud staan klaar om gezinnen op te vangen, dat zou Bouma graag ook zien in Hoogeveen. “Het slaat aan en gezinnen zijn positief over het project. Alles wordt gemonitord, zo kunnen we bijhouden wat de effecten zijn.”  

Besparing

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in het zorgstelsel. Meer taken zijn bij de gemeente terecht gekomen. Volgens Bouma hebben gemeenten er juist belang bij dat kinderen niet in de jeugdzorg belanden. “Preventief werken is natuurlijk altijd kostenbesparend. Want een kind uit huis plaatsen kost ontzettend veel geld. Ik denk dat het voor beide partijen een positief effect is.”