De fracties in Hoogeveen hebben vanavond een motie ingediend waarmee ze de jeugdzorg in de gemeente grondig willen hervormen. De motie is unaniem aangenomen.

Sinds de decentralisatie in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De kosten zijn ondertussen flink opgelopen, maar de kwaliteit van de zorg is niet vooruit gegaan.

Regie

De kostenoverschrijding is niet de enige reden voor het indienen van de motie. De gemeente wil de regie over de jeugdzorg weer terug, iets dat de afgelopen jaren niet goed is gedaan. Het aantal zorgverleners dat bij één gezin betrokken is moet daarom flink worden teruggeschroefd tot één aanspreekpunt. In het belang van de kinderen en uit kostenbesparing.

De controle op zorgaanbieders moet ook scherper. Zorgaanbieders die meer dan de algemeen geaccepteerde 3 procent winst maken moeten in de gaten worden gehouden om te hoge prijzen en fraude te voorkomen.

Hoopvolle initiatieven

Op een aantal basisscholen in Hoogeveen is het pilotproject ‘Jeugdprofessional’ gestart. In dit project worden jeugdzorg en onderwijs gecombineerd. Jeugdzorgmedewerkers worden toegevoegd aan een team van leerkrachten. De jeugdprofessional kan op deze manier eventuele problemen sneller signaleren.